Социални проекти


Кампания 2012:
Арт център "Надежда за всички"

Сдружение "Общество за всички", с. Дълбок дол, община ТроянСдружение "Общество за всички", с. Дълбок дол, община Троян

Сдружение „Общество за всички” е създадено през 1998 г. по повод Годината на възрастните хора, обявена от Генералната асамблея на ООН. Целите на Сдружението са да съдейства за разработване и реализация на различни проекти, насочени към социални групи в неравностойно положение, общини и региони, както и научни и приложни изследвания в областта на социалната политика и социалното подпомагане.
Сдружението реализира социални проекти и осигурява грижа и защита на рискови социални групи, които по различен повод и време се нуждаят от подкрепа.
Основната дейност на Сдружение „Общество за всички” в момента е развитието на Комплекс за доставка на социални услуги за деца с физически увреждания в с. Дълбок дол, общ. Троян, състоящ се от Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за временно настаняване, Компютърен център, рехабилитационна зала и спортна площадка.

Източник:
http://societyforall.infocom.bg/organization.htm

Сдружение „Общество за всички” е регистрирано през 2000 г. с цел да работи „за повишаване качеството на живот на хора в неравностойно положение, деца в риск и деца с увреждания”. Един от големите проекти, реализирани от Сдружението, е изграждането на Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – с. Дълбок дол, общ. Троян, който се състои се от три социални заведения: дневен център за деца с увреждания, с капацитет 10 места; център за настаняване от семеен тип с капацитет 14 места и защитено жилище с капацитет 12 места. 36 деца и младежи с увреждания се възползват от социалните услуги в комплекса. Основните цели на социалната работа са създаване на условия за равен шанс в образованието на децата с увреждания и избор на професия според индивидуалните им интереси. През 2009-2011 г. след спечелен конкурс по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика, по проект „Занаяти за теб”, младежите получиха свидетелства за чираци и калфи в четири специалности: иконопис, живопис, керамика и сладкарство и изработват различни сувенири, произведения, картини и др. Понастоящем те учат в Национална гимназия по приложно изкуство „Проф. В. Колев”.
Чрез Дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” се търси финансиране за изграждане на Арт център в София, в който децата и младежите от Комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол, както и децата и младежите с увреждания от цялата страна да имат възможност да излагат своите занаятчийски произведения и да реализират своите картини, икони и сувенири. Целта на Арт центъра е да се създадат условия за социална и финансова независимост на различните деца и младежи в резултат на собствен труд и умения, да се осигури равнопоставен достъп до услугите на Арт центъра за всички деца и младежи с увреждания, както и да се променят обществените нагласи към възможностите на хората с увреждания.
За откриване на Арт център “Надежда за всички”, в който децата и младежите с увреждания да могат да се изявяват, да излагат и реализират предметите на своя труд, са необходими около 11 000 лв.

Избери, за да помогнеш!