Социални проекти


Кампания 2012:
"Синя стая Чуй детето", подкрепа и изслушване на деца, пострадали при престъпления

Сдружение "Самаряни" - Стара ЗагораСдружение "Самаряни" - Стара Загора

Сдружение „Самаряни” управлява услуги в подкрепа на рискови групи деца и семейства вече 13 години и в директната работа с тях нееднократно се е налагало да се подкрепя и изслушва дете, което е пострадало в престъпление.
Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.
За постигане на тази цел Сдружението разработва и осъществява програми за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, разработва проекти в рамките на всяка програма, в това число и с международно участие, с които кандидатства за финансиране пред различни организации и институции, осъществяване, развиване и поддържане на контакти със сродни организации в България и чужбина и др.

Източник: www.samaritans.bg

Представете си емоции, които вцепеняват. Страх. Несигурност. Тревожност. А от детето се изисква да говори публично в негостоприемната съдебна зала... Съдебната зала, която често се превръща в пречка за свидетелските показания на децата. Много от тях трябва да описват деянията на възрастните, които стоят едва на няколко крачки от тях. В повечето случаи детето свидетелства срещу близък човек, дори и родител. Всичко това оставя дълбока следа и тежка травма в детската психика. Децата са особено уязвими свидетели и трябва да бъдат изслушвани в щадяща среда.
Една от добрите европейски практики е т.нар. „Синя стая”, в която децата без страх и притеснение, с подкрепата на специалисти, споделят преживяното, като резултатът е защита на правата им и добри предпоставки за прилагане на ефективно правосъдие.
Сдружение „Самаряни” управлява услуги в подкрепа на рискови групи деца и семейства вече 13 години и в директната работа с тях нееднократно се е налагало да се подкрепя и изслушва дете, което е пострадало в престъпление. Средногодишно в услугите на организацията се обслужват над 50 деца, жертви на насилие, спрямо които са предприети мерки за закрила.
„Синята стая” е топла, уютна и приветлива детска стая за игра. Пъстра, с весели завеси и интересни играчки. Обстановката е дружелюбна, не притеснява детето, напротив – буди неговото доверие и му помага да сподели преживяното. А предразполагането на децата-свидетели е първата крачка за ефективното им участие в съдебния процес. Детските игри и рисунки „проговарят” в „синята стая“... За нея са нужни две съседни помещения, разделени от венецианско огледало. В едното от тях психолог и съдия работят с детето, което е жертва или свидетел на престъпление, а в другото прокурор, следовател, обвиняем, адвокат и други значими лица наблюдават процеса с помощта на аудио- и визуална техника. И двете страни са в постоянна комуникация, благодарение на специална техника.
По сега действащото законодателство материалите, получени при разпит, проведен в „синя стая”, могат да бъдат използвани като доказателство в съдебния процес.
Подкрепяйки настоящия проект, Вие ще помогнете една от големите мечти на екипа от специалисти на Сдружение „Самаряни“ да се превърне в реалност, а именно изграждането на „синя стая“ на територията на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Стара Загора.

Избери, за да помогнеш!