Социални проекти


Кампания 2012:
"Малък семеен дом за деца, изоставени и преживели насилие" – София

ФОНДАЦИЯ "АГАПЕДИЯ-БЪЛГАРИЯ"Фондация "Агапедия-България"

Фондация „Агапедия-България” работи от 2001 г. с деца и младежи в неравностойно положение за подобряване на тяхната социализация, комуникация и качество на живот. В Центъра за неформално обучение и социална интеграция, ежедневно и целогодишно се обучават между 35 и 40 юноши в различни клубове в зависимост от интересите и талантите: компютърна грамотност, английски език, спорт, готварство, рисуване и приложни изкуства, пантомима, козметика, театър и др. Целта на неформалното обучение е придобиване на знания и умения, които подготвят младежите за самостоятелен живот; изграждане на увереност в собствените им способности; подобряване на грамотността им.
От 2005 фондацията има лиценз за настаняване на младежи в Защитени жилища; Център за социална интеграция, неформално обучение и консултация на деца без родители и деца от социално слаби семейства, а от 2007 – лиценз за настаняването на деца от 7-18 г. в Център за настаняване от семеен тип.

Източник: www.agapedia-bg.org

В Малкия семеен дом за изоставени деца към фондация "Агапедия-България" живеят 6 деца на възраст 7-15 години. За тях денонощно се грижат трима възпитатели и социален работник. Ежедневието в семейния дом не се различава особено от ежедневието на едно многодетно семейство. Децата посещават близките квартални училища, след което задължително отделят по няколко часа, за да се подготвят за следващия учебен ден. При всяко затруднение ползват помощта на възпитателя и социалния работник. Всички закусват, обядват и вечерят заедно. Това е любим ритуал, в който децата са участници, а не само консуматори – те помагат в сервирането, отсервирането и почистването, а по-големите дори и в приготвянето на храната.
В свободното си време възпитаниците на дома карат колела, играят в близкия Южен парк, канят си гости или самите те посещават приятели. Всяко дете има отговорност да почиства стаята си и има домакински задължения в зависимост от възрастта си – от подреждане на личния гардероб до поливане на градината.
На рождени и празнични дни в Малкия семеен дом винаги е весело! Приготвя се домашна торта, вкусотии, има гости, подаръци, а често и кратка програма като поздрав към "виновника" за тържеството.
По време на ваканциите децата посещават близки и роднини, но най-любима забава са организираните от фондацията екскурзии и лагери на планина или море!
Децата, обгрижвани от екипа на фондация „Агапедия-България“, живеят в среда, максимално доближаваща се до семейната. Малкият семеен дом е несравнимо по-добра алтернатива на институциите за деца, лишени от родителска грижа.
Децата растат възпитавани в нравствени ценности и са постоянно мотивирани да се развиват като морални и достойни личности.
За покриване на разходите за осигуряване на качествена грижа по отглеждането, възпитание и образованието на децата, необходимата сума за годишна издръжка на Малкия семеен дом възлиза на 26 520 лв.

Избери, за да помогнеш!