Социални проекти


Кампания 2012:
Осинови възрастен – домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора

Каритас БългарияКаритас България Създадена през 1993 г., Каритас България е нестопанска организация, сдружение с обществена полза и осъществява социалната си дейност в подкрепа на уязвими групи от хора в нашето общество посредством своите структури и сътрудници в различни населени места на страната. Организацията е пълноправен член на световното семейство Каритас Интернационалис. Принципите, от които се ръководи Каритас България в своята дейност, са: състрадание, милосърдие и благотворителност; подпомагане на всички нуждаещи се без оглед на раса, народност, пол, политически възгледи и вероизповедания; сътрудничество с други хуманитарни и благотворителни организации, признати от законите на Република България. Източник: http://www.caritas-bg.org/

Бъди съпричастен към проблемите на болните и самотни възрастни хора, като подкрепиш каузата „Домашни грижи” на „Каритас”. С всеки, привлечен към каузата човек, увеличаваме шансовете на един болен и самотен възрастен човек да изживее старините си достойно. Домашните грижи на „Каритас” запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда. Те намаляват необходимостта от хоспитализиране и настаняване в специализирани институции, която често е стресираща за възрастния човек. Програма „Домашни грижи” на „Каритас” осигурява необходимото спокойствие на болния и самотен възрастен човек да изживява старините си в своя собствен дом и да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. Домашните грижи на „Каритас” са насочени към възрастни, болни и самотни хора, с ниски и недостатъчни доходи, които са в невъзможност сами да се грижат за себе си и за своето домакинство, без близки и роднини, на които да разчитат, със съпътстващи здравословни проблеми, породени от старост или от сериозни хронични заболявания и с ограничен достъп до здравни и социални услуги, нуждаещи се от наблюдение и дългосрочна грижа. Здравната грижа, която екипите на „Каритас” предоставят, се осъществява от медицински сестри, а в домакинската работа и предоставянето на социалните грижи се включват и социални работници. Комплексното обгрижване включва както медицински манипулации, следене не жизнените показатели и приема на медикаменти, така и грижа за тялото, общо мобилизиране и раздвижване, помощ в домакинството, пазаруване, пране, посредничество в контактите с личните лекари и други социални и здравни институции, придружаване, консултиране, предоставяне на помощни средства и др. От 2002 г. работят 6 центъра за „Домашни грижи”, разположени в Русе, София, Белене, Раковски, Малко Търново и Житница, като мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 5 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села. Чрез програма „Домашни грижи” на „Каритас” близо 400 болни и самотни възрастни хора получават грижа и разбиране в своя дом. Избери, за да помогнеш!