Социални проекти


Кампания 2012:
"Искам да мога да уча"

SOS Детски селища БългарияSOS Детски селища България

Сдружение SOS Детски селища България осъществява дейността си на базата на дарения от български и чуждестранни юридически и физически лица. Все още голяма част от дейностите на Сдружението, предоставящо социални услуги на деца, лишени от родителски грижи и деца в риск да загубят подкрепата на своите родители, се финансира от международната хуманитарна организация за социално развитие SOS Children’s Villages International. Сдружение SOS Детски селища България има и собствена дарителска база, състояща се от 2 400 фирми и 7 000 частни лица.
SOS Детски селища България се грижи за над 700 деца, в SOS детските селища в Трявна и Дрен, в SOS младежките домове в София и Велико Търново и в четирите Центъра за семейно консултиране и подкрепа в София, Габрово, Радомир и Велико Търново. SOS Детски селища България осигурява правото на образование на децата, за които се грижи, за да могат да учат и за да имат възможност да стигнат до училище и там да са равнопоставени с останалите си връстници.

Източник: http://sosbg.org/

SOS Детски селища България се грижи за над 700 деца, в SOS детските селища в Трявна и Дрен, в SOS младежките домове в София и Велико Търново и в четирите Центъра за семейно консултиране и подкрепа в София, Габрово, Радомир и Велико Търново.
Специфичните проблеми, трудностите и дефицитите в развитието на тези деца и младежи, поради неравностойното положение, в което се намират, както и финансовите затруднения на биологичните семейства, подпомагани от Центровете за семейно консултиране и подкрепа, са причини за отпадане от образователната система или за невъзможност за завършване на съответната образователна степен. Последиците от лишаването на децата от правото им на образование са изолация, липса на подходяща социална среда, липса на знания и умения за бъдеща реализация и невъзможност за намиране на работа и за справяне като самостоятелни членове на обществото.
SOS Детски селища България осигурява възможността за образование на децата, за които се грижи, за да могат да учат и за да могат да влязат в училище, където да са равнопоставени с останалите си връстници. За тези деца училището, макар и безплатно от гледна точка на държавни такси, означава осигуряване на раница с ученически принадлежности, подходящи дрехи и обувки, транспорт до съответното учебно заведение, хранене по време на учебните занятия, допълнителна подкрепа за справяне с редица специфични проблеми, ограничаващи възможността на децата да посещават училище и да усвояват добре учебния материал.
Проектът „Искам да мога да уча!“ е насочен към деца и младежи от 2 до 18 години, обхванати в програмите и проектите на Сдружението, както и към младежи, продължаващи образованието си във ВУЗ. На всички тях трябва да бъде осигурен достъп до съответната за възрастта и способностите им образователна форма – детска ясла/градина, начално и средно училище, висше учебно заведение, допълващи образователни и квалификационни курсове, като с това те получават възможност за изграждане като независими личности и за успешна бъдеща реализация.
Избери, за да помогнеш!