Здравни проекти


Кампания 2012:
Превенция на наднормено тегло и гръбначни изкривявания при деца и хора в неравностойно положение

Българска асоциация за здраве и фитнесБългарска асоциация за здраве и фитнес „Българска асоциация за здраве и фитнес” (БАЗФ) е сдружение с идеална цел, основано през месец януари 2010 г. със седалище гр. София, Столична община – Район “Оборище”. Основна цел на БАЗФ е значителното повишаване нивото на физическата активност сред хората и насърчаване на здравословния начин на живот, използвайки възможностите за активно партньорство с държавните, регионалните и европейски институции и организации. Постигането на тази цел се осъществява чрез изграждане на функционираща организация, с технически и операционен капацитет, с конкурентноспособни членове и квалифициран персонал, която да бъде пълноправен партньор на държавата в борбата за здраве на нацията чрез физическа активност, с акцент за превенция към младите хора и хората в неравностойно положение.

БАЗФ е член на Европейската Асоциация за Здраве и Фитнес. Стратегията на асоциацията е свързана с превенция на здравето чрез повишаване нивото на физическата активност и насърчаване към здравословен начин на живот. Важно място в стратегията на БАЗФ се отделя на младите хора, както и на хора в неравностойно положение. Проектът на БАЗФ има за цел да проведе тестове в началните и средни училища на територията на цялата страна, за да установи степента на затлъстяване, наднормено тегло и гръбначни изкривявания. С получените резултати ще се създаде електронна платформа с база данни, която може да се ползва от всички заинтересовани институции. Според статистиката, между 32% и 36% от децата в България са с наднормено тегло и различна степен на затлъстяване. Затлъстяването, наднорменото тегло и гръбначните изкривявания са основен проблем при децата в българските училища. Той е в основата на редица заболявания с огромен социален ефект – диабет, сърдечно съдови заболявания, депресия, агресия, социална изолация. В съчетание с прогресивното обездвижване на децата затлъстяването, наднорменото тегло и опорно двигателните смущения (сколиоза) ще се превърнат в “бомба със закъснител” за цяло едно поколение българи. В България няма създадена концепция за превенция на тези проблеми. Провеждат се кампанийни изследвания, които дават само статистически данни. Проектът на БАЗФ предлага нов подход: Тест - Анализ на резултатите - База данни - Създаване на групи за физическа активност - Създаване на Регионален център за превенция - Възможност за достъп до този център на хора в неравностойно положение. Досега БАЗФ съвместно с партньори е провела над 16 000 теста в различни градове от страната. В София са организирани три групи с над 130 деца за физическа активност с цел превенция. Заниманията се провеждат през цялата година, като веднъж месечно се изнасят беседи за правилното хранене и ползите от физическата активност. Национална Пациентска Организация е партньор на БАЗФ и подкрепя проекта като част от своята стратегия за по - здрави и физически активни деца в българските училища. Департамент по Спорт към СУ Климент Охридски е партньор на БАЗФ и предоставя своя научен потенциал, квалифицирани педагози и спортна база за решаване на проблема. Избери, за да помогнеш!