Здравни проекти


Кампания 2012:
Закупуване на “Респиратор за апаратна вентилация” за нуждите на отделение по “Неонатология”

Многопрофилна болница за активно лечение – ХасковоМногопрофилна болница за активно лечение АД – Хасково

Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково е основана през 1888 г. Мисията на лечебното заведение е да оказва качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, повишаване качеството на живота на пациентите и техните близки. Основните приоритети, които се поставят пред болницата, произтичат от нейната мисия: повишаване качеството на оказваните здравни услуги в съответствие с приетите медицински стандарти, осигуряване на максимално разширен пакет дейности, стабилизиране на финансовото състояние на болницата, осъвременяване на материално-техническата база, подобряване квалификацията на персонала, повишаване конкурентно способността на лечебното заведение и др.

Отделението по неонатология при МБАЛ Хасково АД е уникална за този регион на страната медицинска структура, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение на новородени доносени и недоносени деца с вродени и придобити заболявания на всички органи и системи. В отделението често се хоспитализират и новородени деца с тежка патология и от съседната Кърджалийска област.
В интензивния сектор на отделението годишно постъпват за диагностично уточняване и лечение около 300 деца, от които повечето са с различна степен на недоносеност. Дихателната патология е най-честа у новородените и в много случаи се налага апаратно подпомагане на дишането в първите дни от живота им. Благодарение на апаратното подпомагане на дишането, се спасяват много деца, в т.ч. и изключително недоносени с тегло при раждането под 1500 гр., а така също и под 1000 гр.
Многобройни са случаите на спасени деца, един от най-пресните е малкия Хубавен Д.Д., който се роди на 19.7.2012 г., 66 дни преди термин с тегло 1700 гр. и тежка бързопрогресираща дихателна недостатъчност, която след апаратна вентилация в продължение на 8 дни бе овладяна, детето бързо се стабилизира, започна да се храни с майчина кърма, наддаде на тегло и в момента радва родителите си в къщи. Подобни примери има много.
В момента отделението изпитва остра нужда от съвременен дихателен апарат за новородени деца поради факта, че дихателните апарати, с които разполага, са недостатъчни, а друга част са технологично остарели.
Лечението при новородени деца изисква достатъчен брой дихателни апарати, които да отговарят на съвременните изисквания за апаратна вентилация.
Избери, за да помогнеш!