Здравни проекти


Кампания 2012:
Закупуване на медицинска техника, медицински консумативи, болнични пособия и медикаменти

Клиника по детска хематология и онкология УМБАЛ Света Марина – ВарнаУМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Клиниката по детска хематология и онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е една от трите специализирани клиники в България за диагностика и лечение на деца с онкохематологични заболявания. В нея се обслужват пациенти на възраст до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България.
В клиниката се диагностицират ежегодно около 30 деца с онкологични заболявания и се провежда лечение и диспансерно наблюдение при около 200 деца с левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези във водещите европейски детски хематологични и онкологични центрове.

Клиниката по детска хематология и онкология при УМБАЛ „Св. Марина” – Варна е една от трите специализирани клиники в България за диагностика и лечение на деца с кръвни заболявания и солидни тумори. В нея се обслужват пациенти на възраст до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България. В клиниката се диагностицират ежегодно около 30 деца с онкологични заболявания и се провежда лечение и диспансерно наблюдение при около 200 деца с левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези във водещите европейски детски хематологични и онкологични центрове.
С въвеждането на съвременните диагностични техники и терапевтични програми в областта на детската онкохематология е постигната продължителна преживяемост и излекуване при 75% от децата със злокачествени заболявания и отлично качество на живот при пациентите с хронични болести на кръвта. В условията на недостатъчно болнично финансиране в България за постигане и поддържане на тези резултати са необходими допълнителни средства от дарители за закупуването на модерна медицинска апаратура, липсващи в България онкологични медикаменти, специфични и скъпоструващи медицински консумативи и болнични пособия.
Дарителските кампании имат и положителен психологически ефект върху болните деца и техните семейства поради надеждата, че българските деца не са сами в борбата за живот и могат да разчитат на финансова или друга помощ при необходимост.

Избери, за да помогнеш!