Проекти по лична инициатива


Кампания 2011:
"Нека продължим да помагаме на тези, които не могат да си помогнат сами"

Дневен център за Деца с увреждания - АсеновградПроектът "Нека продължим да помагаме на тези, които не могат да си помогнат сами" обхваща деца с увреждания и със специфични образователни потребности на възраст от 3 до 18 години. Дневният център е комплекс от социални услуги предоставяни в общността, които са свързани с цялостно обгрижване на децата – предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, битови потребности. Провеждат се различни рехабилитационни, физиотерапевтични и здравни процедури.

Основните дейности са насочени към компенсиране на съществуващия дефицит: обучение според образователните потребности и индивидуалните възможности на всяко дете за придобиване на знания в различни области и сфери; формиране на навици и умения; спортни дейности; междугрупови и индивидуални отношения и работа със семейството. Цели се преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на децата с увреждания.

За децата се грижи екип от специалисти – логопед, психолог, сурдопедагог, рехабилитатори, медицински сестри, възпитатели и социални работници.

Избери, за да помогнеш!