Проекти по лична инициатива


Кампания 2011:
Лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания

УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна Клиника по детска хематология и онкологияКлиниката по детска клинична хематология и онкология при МБАЛ "Св. Марина" – Варна, е една от трите специализирани клиники в България за диагноза и лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания. В нея се обслужват пациенти на възраст от 0 до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България.

Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с остри левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези, съобщавани от водещите в световен мащаб детски хематологични и онкологични центрове.

Поради недостатъчното болнично финансиране, Клиниката се нуждае от допълнителна финансова помощ за закупуването на медицинска техника, някои медицински консумативи и болнични пособия, включващи еднократни ръкавици, маски, престилки, калцуни, абокати, игли и трепани за костно-мозъчни пункции, болнично бельо, възглавници и др.

Сериозен проблем при лечението на децата с лимфопролиферативни заболявания е осигуряването на медикамента L-asparaginasa. Този медикамент не е включен в позитивната лекарствена листа на Министерството на здравеопазането и се закупува от родителите на болните деца. За част от семействата този финансов разход е непосилен и медицинския екип разчита на дарителски средства за неговото осигуряване.

Избери, за да помогнеш!