Проекти по лична инициатива


Кампания 2011:
Фонд „Добродетел”

Фондация „Атанас Буров”Фонд „Добродетел” е дарителски фонд за подпомагане на студенти, обучаващи се в икономическите университети в България, и ученици от професионалните гимназии по икономика с един или двама починали родители. Той е създаден през 2008 г. и се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима настоятели, утвърдени от Управителния съвет на фондация “Атанас Буров”.

Фонд “Добродетел” се формира от целеви дарения от физически и юридически лица; благотворителни целеви кампании и лихви от депозити. Фондът отпуска финансова помощ за покриване нa семестриални или годишни такси за обучение в държавни университети и професионални гимназии в страната, осигуряване средства за издръжка, закупуване на учебници и помагала, карти за градски и междуградски транспорт, облекло.

С набраните средства ще бъде предоставена еднократна финансова помощ на учащите се.

Избери, за да помогнеш!