Проекти по лична инициатива


Кампания 2011:
Защитено жилище ЗАЕДНО

Фондация Защитено Жилище ЗАЕДНОФондация Защитено Жилище ЗАЕДНО вече трета година работи за социализацията и обгрижването на младежи и девойки на възраст 18-25 години, лишени от родителска грижа. Това са млади хора, напуснали социалните домовете поради навършено пълнолетие, и този преход от живота в институция към самостоятелен живот за много от тях е болезнен и труден. Липсата на социални умения, образование и професионална квалификация поставя тази група младежи в риск от неуспешна реализация и адаптация в обществения живот. За много от тях улицата, просията, джебчийството, проституцията се оказват единствения начин за препитание.

За изминалите години в Защитено Жилище ЗАЕДНО са изградени подходящи материални условия и среда, удовлетворяващи нуждата от подслон, храна и нормални условия за живот за младежи и девойки, излезли от социалните домове. Осигурени са качествена и професионална социално-педагогическа и психологическа подкрепа. Близо 40 младежи и девойки, преминали през защитеното жилище в този период, са получили възможността да подобрят здравословното си състояние, да изградят хигиенни и битови навици и умения за общуване, да завършат средно образование, да продължат образование във ВУЗ, да завършат професионални и образователни курсове, да намерят работа, да заживеят самостоятелно, да създадат дом и семейство. Изградена е и мрежа от партньори, приятели, колеги, институции и организации, които осигуряват дарения и подкрепа.

Наред с успехите, проектът за поддържане и функциониране на Защитено жилище ЗАЕДНО изпитва остра необходимост от ресурси за: храни и лекарства, топлина, дрехи, завивки, хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане, посуда, мебелировка; техническо осигуряване и поддръжка на материалната база – компютри, домакински уреди, ремонтни дейности. Отделно от това, Защитено жилище ЗАЕДНО се нуждае от подпомагане за организиране на професионални и образователни курсове – занаяти, езикова и компютърна грамотност, шофьорски курсове и др.; спортни и творчески занимания, курсове; намиране и осигуряване на работа; пряка финансова помощ и подкрепа; здравна, социална, и образователна подкрепа за младежите според техните потребности.

Вярваме, че с ваше участие ще можем да направим още една стъпка към осъществяване на благородната си мисия. Благодарим на всички, които ще се включат в нашата инициатива!

Избери, за да помогнеш!