Култура и образование


Кампания 2011:
Издаване на електронна книга за хора с нарушено зрение

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”От учредяването му през 1928 г. до днес, Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” е единственият издател на художествена и справочна литература за хората без зрение в България.

В съответствие с новите технологии читалището въвежда и електронната книга през 1994 година и в момента е национален координатор на тази форма за информация за всички хора с увредено зрение, които притежават персонални компютри.

Читалището разпространява напълно безплатно брайлови и електронни книги в цялата страна. Електронната библиотека на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" предлага на своите читатели голям брой произведения от български и чуждестранни автори. Основните цели на библиотеката са разширяването на знанията на хората с увреждания и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Електронните текстове, включени в библиотеката, са във формат, позволяващ възпроизвеждането им от синтезатори на реч.

За хората със зрителни увреждания този начин на четене (слушане) представлява метод, аналогичен на четенето посредством брайлов шрифт.

Издателският център към библиотеката приема и изпълнява поръчки от частни лица и институции за транскрибиране на литература от обикновен печат на брайл. Произведенията се предоставят само на лица със зрителни увреждания в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права.

От 1958 година е положено началото на говорещата книга у нас. По данни на Съюза на слепите в България, към края на 2008 г., броят на хората с увредно зрение у нас е 18 637.

Избери, за да помогнеш!