Култура и образование


Кампания 2011:
“Осинови книга”

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"Библиотечните книги, към които има траен интерес, се нуждаят постоянно или твърде често от реставраторска грижа. Макар и защитени чрез по-ограничения достъп до тях и чрез текущия процес на дигитализация, най-ценните специални колекции от ръкописи, старопечатни издания, архивни документи и фотографии също се налага да бъдат подложени на процедури, продължаващи техния живот. Една значителна част от тези колекции, пазени в Националната библиотека, са преминали през основна реставрация и се намират в добро или относително добро състояние, но въпреки това има както документи, чието реставриране по стари технологии днес е незадоволително, така и документи, чиято реставрация по различни причини досега не e била осъществена.

Средствата, необходими за възвръщането на оригиналите в максимално близък до техния първоначален вид, са значителни и надхвърлят отпусканото по бюджета и по проекти финансиране. “Осинови книга/Adopt a book” е библиотечна схема, която се ползва в редица европейски и американски библиотеки. Тази схема е и моделът, модифициран съобразно местните условия, който Националната библиотека реши да приложи и да открие своя собствена постоянна програма.

“Осиновител” може да стане всеки, който има желание да направи този жест. Дарителството може да е еднолично, от държавна или частна институция, от обществени организации. За „осиновяването” на един документ могат да допринесат няколко дарители. Дарението може да бъде направено на нечие име и по конкретен повод. Сумите за дарение се определят от вида на реставраторската намеса и се насочват към директен обект и конкретни действия, а не се натрупват в отделен фонд.

”Осиновителят” получава правото неговото име да бъде вложено чрез специално изработена бланка в кутията за съхраняване на документа, както и достъп до оригинала в неговия първоначален и/или неговия реставриран вид. Имената на „осиновителите” се вписват в съответната част от сайта на Библиотеката и се съобщават на Празника на народните будители (1 ноември) и/или при специални чествания на Библиотеката, когато на дарителите се връчва и специално изработена за програмата грамота.

Избери, за да помогнеш!