Социални проекти


Кампания 2011:
Мултидисциплинарна грижа за хора с трайни физически увреждания в мобилен Център за социална рехабилитация

Фондация „Светлина за живот”Фондация “Светлина за Живот” е единствената организация в София, която осъществява мобилни рехабилитационни и медико-социални услуги в семейна среда за хора с тежки физически увреждания.

Вече 10 години мултидисциплинарен екип от терапевти – рехабилитатор, психолог и ерготерапевт, предоставят грижа за лицата със загуба на работоспособността от 91% до 100%. Тези лица живеят в домовете си напълно зависими от своите близки – за облекло, храна, тоалет, за общуване, за възпитание на децата си, за напускане на дома, за всичко.

В този тежък етап от живота си, екипът на фондацията им осигурява достъпна професионална рехабилитация, психологическа помощ и ерготерапия, с които облекчава болката и страданието им и разгръща наличния им двигателен потенциал за достигане до максимална независимост и справяне с дейностите от ежедневния живот.

През 2010 г. Фондацията е осъществила проекти, насочени в подкрепа на хората с трайни физически увреждания. Един от тях е „ Мултидисциплинарна грижа и услуги за хора с трайни физически увреждания в мобилен Център за социална рехабилитация”, чиято цел е да повишава качеството на живот и социалната интеграция на хората с трайни физически увреждания чрез прилагане на мултидисциплинарна терапия с индивидуален подход.

Целевата група обхваща 70 лица с трайни увреждания, на които, чрез този проект, се осигурява възможност за достъп и право на медицинска и социална рехабилитация в семейна среда и в Център за социална рехабилитация.

Избери, за да помогнеш!