Социални проекти


Кампания 2011:
Подпомагане на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. Батак

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. БатакДомът за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. Батак има 5 блока, от които 2 са обзаведени, a останалите 3 – необзаведени. Целта на проекта е набиране на средства за обзавеждане на необзаведените блокове с цел подобряване условията на живот на настанените лица с умствена изостаналост.

Сега те разполагат само с остарели легла, липсват шкафчета, гардероби и ракли, където да съхраняват личните си вещи и облекло.
Домът в гр.Батак обслужва 88 мъже над 18-годишна възраст от всички краища на България. 32-ма от мъжете с умствена изостаналост бяха интегрирани в две Защитени жилища, които са обзаведи и оборудвани. Разкрито е трето Защитено жилище за хора с психични разстройства с капацитет 16 потребители на социални услуги. За нуждите на третото Защитено жилище е необходимо закупуване на обзавеждане. В двете жилищни сгради към Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Батак са настанени 40 мъже с тежка и дълбока умствена изостаналост, които нямат близки и разчитат единствено на персонала в дома.

За нуждите на настанените мъже в дома е необходимо закупуването на обзавеждане (легла с ракли, матраци, гардероби, нощни шкафчета, дивани и др.) с цел създаване на уютна обстановка и среда в институцията, максимално близка до домашната.

В Кампания 2010 на дарителската инициатива “Избери, за да помогнеш” Домът за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища в град Батак беше предложен от служители на Райфайзенбанк като Личен избор и събра 1225 лв.

Избери, за да помогнеш!