Социални проекти


Кампания 2011:
Програма “Домашни грижи за възрастни болни и самотни хора”

Сдружение КаритасКаритас реализира програма „Домашни грижи”, чрез която осигурява комплексни медико-социални грижи на повече от 400 възрастни, болни и самотни хора там, където те се чувстват най-спокойно и добре, в собствения им дом. От 2002 година до сега са създадени и работят 6 амбулантни служби, които посредством работата на мобилни екипи предоставят комплексни домашни грижи в Русе, Белене, Малко Търново, Раковски, Житница и София, както и обслужват хора от още 8 населени места в близост до посочените градове и села.

Здравната грижа се осъществява от медицински сестри, а в домакинската работа и предоставянето на социалните услуги се включват домашни помощници и социални работници. Пакетът от услуги включва както медицински манипулации, следене не жизнените показатели и приема на медикаменти, така и грижа за тялото, общо мобилизиране и раздвижване, помощ в домакинството, пазаруване, пране, посредничество в контактите с личните лекари и други социални и здравни институции, придружаване, консултиране, предоставяне на помощни средства и др.

Програма „Домашни грижи” предоставя услуги на възрастни хора с ниски и недостатъчни доходи, самотно живеещи и неразчитащи на подкрепата на своите близки, със сериозни заболявания и здравословни проблеми, в невъзможност да се грижат сами за себе си и домакинството. Тя подкрепя хора, които не могат да си позволят ползването на скъпо платени медицински манипулации, живеят изолирано и са с ограничен достъп до здравни и социални услуги, но състоянието им изисква наблюдение и специализирана дългосрочна грижа.

Грижите, предоставяни от мобилните екипи в домашна среда предотвратяват риска от излишно хоспитализиране и настаняване в институция, осигуряват необходимото спокойствие на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.
В кампания “Избери, за да помогнеш” 2010 Програмата на Каритас събра 13 303 лв.

Избери, за да помогнеш!