Социални проекти


Кампания 2011:
"Изграждане на защитено пространство за деца и жени, преживели насилие"

Фондация П.У.Л.С.Има деца, които преживяват хронични епизоди на насилие върху самите тях или виждат как единият родител застрашава другия. Когато травмата е повтаряща се, детето изпитва болезнено очакване и ужас от нов епизод.

Продължителната злоупотреба в детството произвежда гняв в юношеска възраст. Гневът периодично се проявява в емоционални изблици или агресивно поведение. Тийнейджърът може да обърне гнева срещу себе си чрез себезастрашително поведение или самонараняване. Възможно е да насочи гнева навън чрез агресивно или девиантно поведение, да виктимизира и унижава други деца. Институциите регистрират такива случаи, но не предлагат последващи грижи и алтернатива.

Статистиката на ДАЗД сочи, че всяко 4-то дете в България е жертва на насилие. Община Перник е на трето място в страната през 2010 г. Към П.У.Л.С. средно ежегодно се обръщат за помощ 400 нови клиенти.

П.У.Л.С. предлага настаняване в кризисен център и рехабилитационна програма, включваща индивидуално психологическо консултиране и лечение на травмата, групи за взаимопомощ, обучение в специфични умения, трудотерапия. Тийнейджърските групи целят трансформиране на агресивните и разрушителните тенденции в креативен процес и себепознание. Настоящият проект ще създаде условия за това децата, пострадали от насилие, и грижещия се за тях родител, които са на път да променят жизнената си ситуация, да развият социални умения, да открият потенциала си и да направят крачка към автономността.

Избери, за да помогнеш!