Социални проекти


Кампания 2011:
Проект Дневен младежки център "16+"

Сдружение “Деца и юноши”Създадено през 2002 г., Сдружение “Деца и юноши” е съвместен проект на Фондация “Свободна и демократична България”, Столична Община и Българския червен кръст.

Дейността на сдружението включва разработване и осъществяване на проекти и програми в подкрепа на безнадзорни деца в риск и бездомни и безработни младежи.

За осъществяване на комплексна дейност в защита и помощ на млади хора в риск Сдружението реализира проекти и програми в Дневния младежки център “16+” в гр. София.

Центърът е открит през 1999 г. Той е от малкото в България, който предлага на юноши и младежи в неравностойно положение, водещи уличен начин на живот, на възраст между 16 и 25 години, както и на техните деца, подкрепа и консултиране по широк спектър неотложни проблеми. Основните цели на Центъра са да съдейства младежите, подложени на вредно влияние, да излязат от рисковата среда, да придобият жизненоважни умения, които са необходими за независим живот, да продължат образованието си и да си намерят работа. Допълнително те могат да получат правна помощ и подкрепа, както и да повишават информираността си за правата и задълженията, които имат, за сексуалното си поведение и др.

За подкрепа на децата и младежите, които попадат в Дневния младежки център “16+”, са необходими 11 280 лв. за една година.

Избери, за да помогнеш!