Здравни проекти


Кампания 2011:
Закупуване на лапароскоп за Детска коремна хирургия

Университетска многопрофилна болница за активно лечение на спешна медицина “Н. И. Пирогов” ЕАДИмето “Пирогов” е станало нарицателно и синоним на спешна и навременна медицинска помощ. Болницата представлява медицински комплекс, състоящ се от осем болнични структури, които на практика покриват почти всички човешки заболявания.

Клиниката по детска хирургия на „Пирогов” е най-голямото и водещо звено за детско здравеопазване в България, а също така е университетски център и методичен ръководител по специалността. Тя се ръководи от професор д-р Огнян Бранков, който е главен републикански консултант и председател на научното дружество в тази област. Клиниката е част от уникалната структура на болницата, насочена към детското здравеопазване. На нейна територия са разположени още четири високоспециализирани детски звена, които третират хирургичните заболявания в детската възраст.

В клиниката по детска хирургия се лекуват годишно около 5 хиляди деца от цяла България и се оперират около 3 хиляди. Диапазонът на дейността е от херния и апандисит, до вродени аномалии при новородените, съчетана травма, злокачествени тумори, ехинокок. Тук е единственото в България отделение по детска гръдна хирургия, където се лекуват вродени и придобити заболявания на белите дробове и хранопровода. Клиниката е и единствената, в която се прилагат модерни технологии в детската гръдна и коремна хирургия. За Клиниката са необходими средства, с които напълно да се окомплектова апаратурата за ендоскопска и лапароскопска дейност – оборудване с разнообразен оптичен и инструментарен набор, който е създаден специално за работа в бебешка възраст.

Това е пътят за достигане на високи европейски стандарти по отношение на хирургичното лечение на деца на възраст от 0 до 18 години.

Избери, за да помогнеш!