Здравни проекти


Кампания 2011:
Закупуване на респиратор за детска сърдечна реанимация

Клиника по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болницаКлиниката по детски болести и детска кардиология и отделението по детска сърдечна хирургия е уникална за страната структура, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение, включително и чрез интервентни процедури на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения.

В клиниката постъпват за диагностично уточняване и лечение около 700 деца годишно от 0 до 18 годишна възраст; извършват се около 500 операции и се консултират в амбулаторните кабинети около 1500 деца.
Препоръките на водещи центрове в Европа е децата с вродени сърдечни заболявания да се оперират в по-ранна възраст с оглед избягване на усложненията, свързани със заболяването. В клиниката значителен брой от сърдечните операции се извършват между 1 и 2 годишна възраст. Около 30% се оперират в периода на новороденото.

В клиниката се извършват и около 90 интервенционални процедури годишно. Това е съвременен метод за неоперативно отстраняване на някои вродени сърдечни заболявания. При тези процедури децата най-често са на апаратна вентилация и престояват известно време в детска реанимация.

В момента клиниката изпитва остра нужда от дихателен апарат за деца до 1 годишна възраст поради факта, че дихателните апарати, с които разполага, са недостатъчни във връзка със снижаване на възрастта за операция, а друга част са технологично остарели.

Оперативното лечение особено при новородени и в кърмаческата възраст, изискват достатъчен брой дихателни апарати, които да отговарят на съвременните изисквания за апаратна вентилация.

Избери, за да помогнеш!