10.01.2015

Кампания помага на възрастни в дома в Батак

в. Стандарт, 10.01.2015 г.
Дарителска кампания помага на възрастни хора в дома в Батак. Социалната услуга,
която "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост и Защитени жилища" в града
реализира, е в подкрепа на 88 болни мъже с умствена изостаналост и шизофрения, нуждаещи
се от внимание и дългосрочни грижи, които те самите или техни близки не могат да си
позволят. За тях работещите в институцията полагат здравни, социални и професионални
грижи.
За подобряване на битовите условия и по-разнообразен начин на живот са необходими
повече средства, които домът не може да осигури. За всеки човек се разработва
индивидуална програма, съобразена с уврежданията и възможностите за непрекъснато
развитие. Заниманията са както индивидуални, така и групови. Ежедневно се осъществява
трудова, арт терапия, музикотерапия, образователни и спортно-рехабилитационни
занимания. Трудовата терапия включва занимания по готварство, градинарство, създаване
на битови умения и хигиенни навици, а арт терапията - рисуване, апликиране, моделиране с
глина и други. Даренията от кампанията на "Райфайзен" - "Избери, за да помогнеш", ще
отидат за подобряване на битовите условия и начина на живот на възрастните хора в дома.
Дарете чрез SMS с текст DMS ВАТАК на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.
За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв. За потребители на
предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.