06.11.2014

Започна шеста дарителска кампания на "Райфайзен"

в. 24 часа, 06.11.2014 г.

 "Избери, за да помогнеш" снови 25 обществено значими проекти в здравеопазването,
социалната сфера, култура и образование и опазване на околната среда. Кампанията ще
набира подкрепа за проекти за превенция и помощ на хора с онкологични заболявания, за
покупка на ехограф и анестезиологичен апарат за лечение на деца, грижа за възрастни хора,
деца с аутизъм, разширяване на дейността на фондация "Ангели от Лим" и др. Традиционно
най-много средства в кампанията се набират от Райфайзенбанк и служителите на групата в
България. За всеки дарителски жест на свой служител Райфайзенбанк добавя по 100 лв. "За
петте си издания "Избери, за да помогнеш" е подкрепила 138 обществени каузи с над 1.7
млн. лв.