22.05.2013

"Синя стая" ще помага за щадящото изслушване на деца в Стара Загора

/www.samaritans.bg, 22.05.2013г./

Днес, 22 май 2013 г., Председателят на Държавна агенция закрила за детето – г-н Калин Каменов, официално откри новоизграденото специализирано пространство за щадящо изслушване и разпит на деца, свидетели или жертви на насилие, в Стара Загора.

2200 деца годишно стават жертви на насилие. В много от случаите, когато дете е участник в производствен процес, не може да бъде свален доказателствен материал, поради страха му да разказва и описва отново и отново детайли за случилото се престъпление. Факт е, че има деца, които са били разпитвани над 7 пъти за едно и също престъпление.

За да се избегне вторичното травмиране на децата, жертви и свидетели на насилие при участието им в правораздавателния процес те трябва да се разпитват еднократно в щадящи условия:
- Да не се виждат и чуват с обвиняемия и защитника му;
- С тях да разговарят само специално подготвени специалисти;
- Да се изготвя видеозапис от разпита на децата, който да се използва в производството, включително и в съда.

Благодарение на работата на Сдружение ИСДП на територията на България има изградени вече няколко „сини стаи“ – в Шумен, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, София, Дупница, Стара Загора, Благоевград и Русе.

В Стара Загора Сдружение "Самаряни" пое нелеката отговорност да предоставя и подкрепя деца жертви на насилие, да ги подготвя за участие в наказателни и граждански производства и да ги подкрепя по време на даване на показания. Четирима специалисти – психолози от екипа на "Самаряни" ще работят по темата в името да бъде защитен най-добрия интерес на детето.  Проектът за старозагорската "синя стая" се реализира с подкрепата на Сдружение ИСДП и дарителската кампания на Райфайзен банк "Избери, за да помогнеш".

Практиката "синя стая" е привнесена от полския опит. Всичко започва през 2008 година, когато Сдружение ИСДП с подкрепата на Съюза на съдиите и Асоциацията на прокурорите в България провеждат кампанията "Детето е свидетел, който изисква специална грижа", по примера на Фондация "Nobody’s Children", Полша.

За последните 2 години в сините стаи в Пазарджик и Шумен са изслушани близо 70 деца. 76% от тях са били жертви на сексуално насилие.

Целта на организираната днес кръгла маса "Синя стая – чуй детето" бе да се постави началото на бъдеща, координирана съвместна работа между заинтересованите институции в старозагорско в областта на щадящото изслушване и разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления.

Статията е достъпна тук

------------------------------------------------
Проектът "Синя стая Чуй детето", подкрепа и изслушване на деца, пострадали при престъпления на Сдружение "Самаряни" - Стара Загора беше включен в 4-тото издание на дарителската кампания Избери, за да помогнеш и събра близо 4 000 лв. от дарения на Райфайзенбанк и служители на групата Райфайзен.