28.12.2012

Дарете за жертвите на насилие

/в. Труд, 28.12.2012 г./

Благотворителната кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" набира средства за изграждане на детски кът в Звено "Майка и бебе" и Център за спешен прием към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Пазарджик.
България има специален Закон за защита на жертвите на домашно насилие. Той действа от 2005 г. и позволява жертвите да се обърнат към полицията или да потърсят съдействие от съда. През 2007 г. е приета и програма за превенция и защита, която предвижда предоставяне на подслон на жени, жертви на насилие и тормоз у дома.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства - Пазарджик се помещава в общинска сграда. Тя обаче се нуждае от ремонт и създаване на среда, близка до семейната, което е изключително важно за малките деца.
Всеки, който иска, може да дари чрез SMS с текст DMS PREVENTZIA на номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената е 1 лев за абонати по договор и 1,20 за предплатени услуги.