Здравни проекти

Закупуване на медицинска техника, медицински консумативи, болнични пособия и медикаменти
icon

Клиника по детска хематология и онкология УМБАЛ Света Марина – Варна

прочетете повече >>
Лечение и терапия на деца с множество заболявания
icon

Фондация "Помощ за благотворителността в България"

прочетете повече >>
Закупуване на “Респиратор за апаратна вентилация” за нуждите на отделение по “Неонатология”
icon

Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково

прочетете повече >>
Закупуване на Полисомнограф за създаване на Сектор “Медицина на съня и неинвазивна вентилация”
icon

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания “Д-р Трейман” – Велико Търново

прочетете повече >>
Безплатни прегледи, диагностика, изследвания и лечение за пациенти с бъбречно-каменна болест
icon

Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест

прочетете повече >>
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлези
icon

Център за защита правата в здравеопазването

прочетете повече >>
Превенция на наднормено тегло и гръбначни изкривявания при деца и хора в неравностойно положение
icon

Българска асоциация за здраве и фитнес

прочетете повече >>
Българската Коледа
icon

Администрация на Президента на Република България

прочетете повече >>
 

Култура и образование

"Вълшебната стая" – стартиране на библиотечни кътове за стимулиране на ранното детско развитие – от 1 до 6 г.
icon

Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

прочетете повече >>
"Спортувам, значи съществувам"
icon

Обединен спортен клуб на сляпо-глухите "Вихър" - Варна

прочетете повече >>

Еко проекти

Рехабилитация на Хотнишката екопътека
icon

БАСЕТ (Българска асоциация за селски и екологичен туризъм)

прочетете повече >>
 

Проекти по лична инициатива

Изграждане на сензорна стая в Дневен Център за деца с увреждания - Свищов
icon

Общинска служба "Социални дейности" гр.Свищов, Дневен център за деца с увреждания - Свищов

прочетете повече >>
Закупуване на ехокардиограф за нуждите на Медицински център I ЕООД, гр.Бургас
icon

Медицински център I Бургас ЕООД

прочетете повече >>
Подпомагане дом за деца с умствена изостаналост с.Михалци, общ. Павликени
icon

Комплекс за социални услуги, гр Павликени

прочетете повече >>