Инструменти
Здравни проекти

За да има време за живот, трябва време за сърцето!

Национална Кардиологична Болница

 

Отделението по Образна диагностика към Националната Кардиологична Болница разполага с морално остаряла и амортизирана работна станция, която не отговаря на изискванията за бърза обработка на скенираните части на преминаващите през отделението пациенти. Немалък процент от тези пациенти постъпват в НКБ по спешност и се намират в пряко застрашаващо живота състояние, при което навременно поставената диагноза е от решаващо значение. Тук важна роля има именно своевременно проведеното образно изследване.

Поради неколкократното увеличаване броя на сърдечно-съдовите пациенти в рамките на няколко години, възникна непреодолима нужда от закупуване на високоспециализирана работна станция, която да скъси времето за анализ и обработка на данните, а също и да облекчи специалистите в поставяне на точна и своевременна диагноза.

В Национална кардиологична болница се намират и единствените в страната Отделение по детска кардиология и Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации, където се осъществява диагностика и лечение на деца, включително и новородени, с вродени и придобити сърдечни заболявания. Рутинно в Отделението по образна диагностика се извършват изследвания на деца с вродени сърдечни малформации за предпроцедурна оценка и планиране на хирургия или интервенционална терапия, както и проследяване на ефекта от лечението.

На базата на нашите образи се изграждат и 3D принтирани модели, които намират приложение в предоперативното моделиране и планиране. Създава се 3D модел на сърцето, идентичен на този на пациента, което дава възможност за прецизна подготовка на сложни операции.

Високотехнологичната работна станция има за цел бърза обработка на поредица от сложни данни и реконструирането им в образи за клинична оценка на структурите и патологичните процеси в човешкото тяло при деца и възрастни. Това е от изключителна важност, особено когато се отнася за вродени сърдечни малформации (ВСМ), дисекации, аневризми, които изискват повече време за реконструииране и анализ с цел онагледяване на проблема и пристъпване към оперативно или консервативно лечение.

Описаните по-горе спешни състояния налагат бързо експортиране на получените данни след скениране на пациента, към следващия етап на обработка (постпроцесинг).

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Национална Кардиологична Болница

IBAN: BG61STSA93000026441095

BIC: STSABGSF

При банка: Банка ДСК

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

Истински истории

Операцията на Митко, който е на 1 г. и 3 месеца

Днес Митко е на една годинка и осем месеца. Отглеждан е в Дом за медико-социални грижи за деца. Като новороден беше диагностициран с комплексна вродена кардиопатия - Транспозиция на големите артерии, Пулмонална атрезия, Междукамерен дефект, дясна аортн...

 

Медийни партньори

Партньори