Инструменти
Социални проекти

Силен старт за децата със специфични потребности

Фондация "За нашите деца"

 

Фондация „За Нашите Деца“ насочва усилията си към подкрепа на децата в най-ранната детска възраст и техните семейства, за да развият пълния си потенциал и да бъдат успешни възрастни. Това са деца, лишени от родителска грижа; деца, отглеждани в приемни семейства или семейства на близки и роднини; деца от семейства в неравностойно положение; деца в риск от изоставяне; деца - жертви на насилие или трафик; деца на родители в раздяла; деца с трудности и проблеми в развитието, включително с увреждания.

За да отговорят качествено на нуждите им, през 2020 са създадени иновативния Център за Обществена Подкрепа „Щастливо детство“ и Дневния център „Развитие“. Целевата група обхваща деца, които имат нужда от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства, аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. В процеса на работа с децата се обхващат и родителите или предоставящите грижа, чиито способности да подкрепят децата си в ежедневието са ключови за затвърждаването на напредъка.

Набраните от кампанията средства ще обезпечат специализираните терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и проблеми в развитието и допълващите групови дейности - работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор по индивидуален план. Ще бъдат организирани и социализиращи дейности, за да могат децата със специфични потребности да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения.

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Фондация "За нашите деца"

IBAN: BG32RZBB91551060533767

BIC: RZBBBGSF

При банка: Райфайзенбанк България

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

 

Медийни партньори

Партньори