Инструменти
Социални проекти

Шанс за всяко дете

Фондация П.У.Л.С.

 

Проектът „Шанс за всички деца“ си поставя за цел да създаде среда за минимизиране и преодоляване на последиците от насилие над деца. В рамките на проекта ще бъде създадено и оборудвано специално място за обучение – индивидуално и групово, за отдих и игри на деца, засегнати от насилие. Пространството е на достъпно място в сградата на Фондация „П.У.Л.С.“. Предвиждаме и изграждане на съоръжения за улеснен достъп на хора с увреждания.

В програмата ще бъдат включени занимания с различни специалисти – психолози, логопеди, социални работници и педагози за преодоляване на дефицити в развитието на децата и подобряване на социалните, емоционални и когнитивни умения. Основната залегнала философия в програмата е „учене, чрез преживяване“ и ненасилствена комуникация – метод за подобряване на взаимоотношенията между хората, създаден от американския психолог Маршал Розенберг. Наричат я още “език на жирафа”, защото се счита, че в природата това е сухоземният бозайник с най-голямото сърце, а при ненасилствената комуникация се учим да слушаме и говорим именно през своето голямо сърце. В основата на този модел стои осъзнатото, искрено изразяване и активно слушане на другия с емпатия, и уважение.

Програмата ще включва няколко компонента. На първо място, придобиване на умения за самоконтрол и удържане на агресивните пориви при деца и младежи, пострадали от насилие. С помощта на индивидуални и групови интерактивни занимания с подходящи предмети децата, пострадали от насилие, ще бъдат обучавани да трансформират деструктивните си пориви и да общуват позитивно. Наред с това, по време на обучението за общуване ще придобиват знания за това какво е насилие, видове насилие и как да се предпазват от него. Заниманията ще се провеждат от висококвалифицирани специалисти и ще бъдат съобразени с индивидуалните характеристики и нужди на всяко дете. Децата, които участват в програмата ще имат за задача да се подкрепят и подпомагат новите участници в групата си. Към всеки новодошъл участник ще бъде прикрепен по-напреднал и двамата ще общуват интензивно през времето на престоя в организацията.

Участието в програмата би допринесло за усвояването на редица социални умения, нови отношения с другите, базирани на здрави емоционални взаимоотношения и преодоляване на психичното страдание на децата.

Програмата ще има различна продължителност, в зависимост от индивидуалните нужди на децата. В различни периоди децата ще получават отличия, които да ги стимулират в следващите активности.
„Шанс за всяко дете“ ще даде възможност деца, засегнати от насилие, с психично страдание да получат достъп до висококачествени услуги и специалисти, които да ограничат или предотвратят задълбочаването на травмите и заболяванията им.

Предвиждаме в първите 6 месеца програмата да достигне до над 60 деца. Изграждането на пространството ще бъде предпоставка за дългосрочно и устойчиво предоставяне на услуга за деца в област Перник.

Избери, за да помогнеш!


Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Фондация "П.У.Л.С."

IBAN: BG54UNCR96601084291413

BIC: UNCRBGSF

При банка: Уникредит Булбанк

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

 

Медийни партньори

Партньори