Инструменти
Социални проекти

(НЕ) еднаква борба

Фондация Конкордия България

 

Фондация "Конкордия България" предоставя комплекс от социални услуги, в подкрепа на деца и младежи от рискови групи, от 2008 г. до днес.

Една от каузите на фондацията е да подпомага маргинализираните общности, чийто живот в бедност е повече от неблагоприятен за развитието на деца, младежи и семейства, а дълготрайните последици от това са трудно обратими и изискват огромен икономически и човешки ресурс. По последни данни на Националния статистически институт, през 2019 г., в София-град, над 343 000 души живеят в риск от бедност или социално изключване, а със задълбочаването на кризата от Covid-19, броят на тези хора продължава да расте, поради ограничен достъп до медицинска помощ, нарастване на безработицата, заради икономическия удар върху множество индустрии, затруднения с образованието и дори отпадане от образователната система, поради липса на възможности за дистанционно обучение.

С финансирането ще бъде предоставена базова подкрепа за 6 месеца на уязвими социални групи, живеещи в бедност или под прага на бедността, в социално-изолирани общности в гр. София, като бъдат покрити основните човешки нужди от храна и достъп до медицинска помощ.

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Фондация Конкордия България

IBAN: BG15RZBB91551060688012

BIC: RZBBBGSF

При банка: Райфайзенбанк България

Основание за плащане:

 

Медийни партньори

Партньори