Инструменти
Социални проекти

Социални проекти

За да подкрепим децата със специални образователни потребности и тежки физически увреждания, поставихме за 2019-та година този акцент в Социалната сфера. Навременно диагностицирани и своевременно лекувани, те успешно могат да бъдат интегрирани и да играят заедно със своите връстници. Освен към децата, насочваме отново вниманието си към възрастните хора, повечето от тях самотно живеещи в отдалечени места и имащи нужда от топлина, грижа и обич.

Проекти

Очаквайте скоро!

Медийни партньори

Партньори