Инструменти
Социални проекти

Социални проекти

Все още много деца биват изоставяни и за тях се полагат алтернативни грижи, а над 1 400 000 са възрастните хора в България, които често са съвсем сами и хронично болни, голяма част от тях без близки и роднини, на които да разчитат. Ето защо акцент в сферата отново са децата и възрастните от високорискови социални групи.

Проекти

Децата участват

Правото на участие на децата във всички въпроси и решения, отнасящи се до тях, е един от четирите основни принципа на  Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 12), които засягат упражняването на всички останали права. Осигуряването на детско участие е изискване спрямо редица международни споразумения, по които България е страна.

Виж още

Приемната грижа - сигурност, развитие и щастие за уязвимите деца

Фондация „За нашите деца“ вече 26 години работи активно за това всяко дете да живее в семейство като управлява и развива услуги и програми за превенция на изоставянето, за подкрепа на родни, осиновителни и приемни семейства.

Виж още

Усмивка под дъгата

Детска градина „Слънчице“, гр. Мездра, е авторска детска градина, насочена към формирането на ценностно-ориентирано поведение чрез стимулиране на емоционалната интелигентност на децата. Разположена е в крайната западна част на град Мездра, отдалечена от шума на градската среда и обградена от широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти и цветя.

Виж още

Клуб Млад природоизследовател

Повече от осем години Фондация „ДЕЧИЦА“ работи с деца и младежи в неравностойно положение от Центрове за настаняване от семеен тип. Ние помагаме децата да растат в благоприятна среда, като им предоставяме не само материални неща от битов характер, но най-вече работим за тяхната социализация, развитие, личностно израстване и професионално ориентиране.

Виж още

Моят дом е моята крепост

Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ“ е резидентна социална услуга, разкрита от фондация „Конкордия България“ през 2014 г. на база реално установени нужди на деца, подкрепяни от екипа на фондацията в рамките на други услуги и проекти.

Виж още

Подпомагане на деца и жени в риск

Фондация Х. Степич - Благотворителност за Централна и Източна Европа подкрепя децата в неравностойно положение от София, Добрич, Куклен, Баня и Малко Търново; децата-бежанци и техните майки, пострадали от военни действия и пребиваващи на територията на Република България.

Виж още

Грижа в собствения дом – достойни старини за възрастните хора

В България има много възрастни хора, които, забравени в своя дом, тихо преживяват старините си. До вчера активни, от днес притихнали и болни, преживяват скромно с насъщния. Бедността и самотата са сред капаните, в които често попадат.

Виж още

Медийни партньори

Партньори