Инструменти
Култура и образование

Да опазим локалното културно наследство

Институт за етнология и фолклористика

 

Читалището е специфична за българските условия културно-просветна институция, която има изключително важно значение в опазването на локалното културно наследство на местните общности.

През последните години, поради причини от различен характер, читалищата са изправени пред сериозни затруднения при изпълнението на своите превърнали се в емблематични за тях дейности – проучване, събиране, документиране, експониране, популяризиране, съхраняване като жива практика на наследената от миналото и предците традиционна култура. 

Предвидените по проекта дейности са свързани с работата на 5 читалища от различни региони на страната с локалната традиционна култура. При тяхното изпълнение ще се включат различни възрастови групи от местните общности, а  читалищата ще бъдат системно подпомагани и консултирани от специалисти от ИЕФЕМ – БАН. 

НЧ „Просвета – 1928“, с. Габрене, общ. Петрич, обл. Благоевград ще извърши работа по документиране на традиционните празници в селото. Събраните материали, както и визуалните документи, свързани с местната традиционна култура, ще бъдат представяни в читалището на специални образователни беседи. С оглед по-пълноценното изпълнение на проекта ще се закупи проектор, който ще се използва за презентации по време на планираните културно-образователни събития.
НЧ  „Мургаш – 1929“,  с. Желява, общ. Столична, обл. София-град притежава богата музейна сбирка, която се състои от над 400 експоната от историята, бита и културата на селото. Със средствата от проекта ще се повиши нейната достъпност и популяризирането ѝ, ще се работи за „оживяването” на отделни нейни артефакти в настоящето. В рамките на експозиционната площ ще се обособи помещение, където периодично да се провеждат образователни инициативи. Деца и млади хора ще имат възможност да се докоснат до характерните за селото традиции, да облекат старинни желявски носии, да се запознаят и да извършат някои съхранени от миналото женски дейности (чепкане и предене на вълна, намотаване на прежда). Ще се закупи монитор с цел презентиране на реализираните по проекта дейности, както и за представяне на типичните за селото обичаи и певческа традиция.
НЧ „Напредък – Юпер 1915“, с. Юпер, общ. Кубрат, обл. Разград ще реализира дейности по събиране на кулинарни рецепти за ястия, характерни за традиционната кухня на селището и региона, които ще бъдат отпечатани в книжка. Читалището ще организира изложба със специално приготвена обредна храна, характерна за празниците от пролетния календарен цикъл в периода между Лазаровден и Гергьовден.
НЧ „Родопска просвета – 1923“, гр. Девин, обл. Смолян ще осъществи инициатива „Пътуващото куфарче“, в рамките на която ще се подготвят презентации за различни традиционни обичаи и календарни празници, типични за Девин и околните села, които ще бъдат представени в детските градини. Читалището ще подобри условията в библиотеката, където също ще се провеждат специално предназначени за деца и младежи образователните инициативи.  
НЧ „Нови хоризонти 2009“, гр. Перник ще реализира ателиета за изработване на модели на сурвакарски маски. По време на ателиетата деца и младежи ще бъдат запознати на специална беседа с обичая Сурва.

Избери, за да помогнеш!


Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Институт за етнология и фолклористика

IBAN: BG22UNCR96603119904113

BIC: UNCRBGSF

При банка: Уникредит Булбанк

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

 

Медийни партньори

Партньори