Инструменти
Култура и образование

Култура и образование

За да продължим да съхраняваме и популяризираме българското културно наследство - фолклорните традиции, обичаи и занаяти, отново се спряхме на този акцент в сферата, а за да бъдат представени по интересен и увлекателен начин сред подрастващите, разширихме акцента в сферата с иновации в образованието, които да обхванат и маргинализираните групи в обществото.

Проекти

Очаквайте скоро!

Медийни партньори

Партньори