Инструменти
Еко проекти

Мравките - санитарите на природата

Сдружение "БИО-Б-ЕКО", с. Борино

 

Настоящият проект е в подкрепа на „санитарите на гората“ – мравките. Те са изключително чувствителни на промените в екосистемата и могат да повлияят върху цялостното ѝ фитосанитарно здраве. Наред с това, мравките са добре организирани общества и се хранят и с ларвите на върховият корояд, който причинява сериозни щети на българските гори.

Реализацията на проекта ще има мултиплициращ и иновативен характер, защото за първи път през последните 30 години на територията на горското стопанство Борино ще се извършат биотехнически дейности върху площ от приблизително  5 000 дка в партньорство с ДГС Борино.

В рамките на проекта ще се извърши предварителен обход на определената територия, ще се заснемат и определят GPS координатите на застрашени мравуняци и такива в риск. На база на теренната информация ще се изработят защитни биотехнически съоръжения, които ще се монтират с организирани групи от ученици и младежи.

Успоредно с това, с цел повишаване на имунната система на екосистемата, ще се доставят стари хралупести дървета в площи, с предобладаващ бял бор. Тези  хралупести дънери, наречени „ловни дървета”, са по-привлекателни за дървоядните насекоми, вкл. върховият корояд и процесът на гниене ще  спомогне за създаване на мравуняци. Така ще бъде пренасочено „вниманието” на тези вредители от младата борова гора към храпулестите дънери.

Планира се и дейност с участието на ученици и младежи, като ще се изработят и монитрат над 100 броя дървени къщички за гнездящи видове.

Целта е с последователни дейности да бъде стабилизирана крехката екосистема. Ще се установи една хранителна верига, която ще намери своето екосистемно равновесие и същевременно ще бъде дадена възможност на насаждението да се развива и укрепва без болести и нападения от вредители (особено от зачестилите случаи на върхов корояд).

Предвидени са и мониторингови дейности, като по един забавен и увлекателен за децата начин ще се пристъпи към така нареченото „осиновяване на мравуняци”. Група от доброволци (ученици от местното СОУ „Никола Вапцаров“) ще си определят мравуняк за който ще се грижат през следващите няколко години, като тяхното намиране ще е с помощта на определените GPS координати. Доброволците-осиновители редовно ще проверяват състоянието на мониторираните съоръжения, като за всяко от тях ще се състави и води досие и при необходимост ще се предприемат съответните дейности.

Проектът има иновативен характер и може да се приложи и върху други горски територии.

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Сдружение "БИО-Б-ЕКО"

IBAN: BG63CECB979010F9097800

BIC: CECBBGSF

При банка: Централна Кооперативна Банка

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

Истински истории

Размисли за света на мравките

Добре е човек да се замисля от време на време за своето съществуване, за  мястото и отношението си към природата и за съвременното ни общество. И ако е честен към себе си и поне малко самокритичен, със сигурност ще направи някои важни изводи.
С времето...

 

Медийни партньори

Партньори