Инструменти
Еко проекти

Климата, гората и децата - да се променяме заедно

Югозападно Държавно Предприятие

 

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) стопанисва горски територии, попадащи в границите на осем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска област. Общата им площ е 958 320 ха, от които 680 660 ха са държавните горски територии. ЮЗДП се състои от централно управление и 38 териториални поделения – 6 държавни ловни стопанства и 32 държавни горски стопанства. Всички те са част от горската служба в България, която има над 140-годишна история и традиции в грижата за българската гора. 

 

Основните задачи на предприятието са насочени към устойчиво стопанисване, поддържане на разнообразието на екосистемите, опазване на биологичното разнообразие и горите, които са едни от най-уязвимите компоненти на околната среда. Климатичните промени, излагат горите на още по-сериозен риск от изсушаване, като в България, един от районите с очаквани най-сериозни промени е Югозападна България - район, със средиземноморски тип климат и със значително повишаване на температурите.

 

С финансирането на проекта, ще бъде възможно залесяването на 9000 фиданки от сухоустойчиви видове, на горски територии в Рила, Пирин и Родопите – 2000 бр. от каменен дъб; 2000 бр. от пърнар и 5000 бр. от космат дъб, на площ от общо 15 дка. След залесяването ще бъдат положени и грижи по отглеждането на фиданките – окопаване, с цел по-добра аерация на почвата и предпазване от плевелна растителност; зазимяване на фиданките – изсичане на високите треви и храсти в междуредията; при изсъхване на част от фиданките - попълване на посадните места в подходящите сезони – пролетта или есента. Едновременно със залесяването, предприятието си поставя и амбициозната цел, да запознава непрекъснато подрастващото поколение с абиотичните промени на околната среда, с акцент върху образоването на децата в обич и грижа за гората, и приучаването им да живеят в хармония с природата, като важна мярка за справяне с климатичните промени. 

 

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: Югозападно Държавно Предприятие

IBAN: BG14BPBI79221020059701

BIC: BPBIBGSF

При банка: Пощенска банка

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

 

Медийни партньори

Партньори