Инструменти
Еко проекти

Борба с горските пожари

Университетски аварийно-спасителен отряд (УАСО)

 

Броят на горските пожари и мащаба на засегнатите територии през последните години достигна критични нива, непознати в историята на България. През 2000 г., например, площта на изгорелите горски масиви надвишава около 100 пъти тази от началото на 90-те. За последните 10 години от пожари са засегнати 1 милион декара гори. И ако статистиката може да даде оценка за преките икономически загуби от пожарите, то за нанесените вреди на биоразнообразието в засегнатите райони такава няма, а периодът от време, необходим за пълно възстановяване на природните дадености, в много случаи надвишава 100 години.

Затова усилията за съхраняването и поддържането на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии е в пряка зависимост от защитата на горите от пожари. Тя би следвало да е сред първостепенните ангажименти на всички собственици, ведомства, организации и обществото като цяло. 

Университетският аварийно-спасителен отряд (УАСО) е доброволно сдружение на млади хора, създадено през 1991 г., за да изпълнява на практика мисията си за обучение, превенция, спасяване. Основна цел на УАСО е извършване или подпомагане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при стихийни природни бедствия. Екипи на УАСО са се включвали в редица учения, демонстрации, акции, организирани от БМЧК, БЧК, структурите на „ПБЗН” в МВР. Членове на УАСО са участвали при ликвидиране последиците от редица природни бедствия, сред които земетресение в Турция, блокирани от снежни преспи коли на прохода Витиня, наводнения в Добрич и Мизия. УАСО е натрупал значителен опит в борбата с горските пожари, като се започне от Мальовишкия пожар (2000 г.) и Пирин (2003 г.) и се завърши с пожарите в местността Бистришко бранище, при с. Локорско, над Рилски манастир (2015 г.).

При операциите в планински терен доброволците на УАСО използват лична алпийска екипировка, която обезпечава ефективната им работа при осъществяване на редица дейности – направа на противопожарни просеки, доставка на материали и оборудване, комуникация, оказване на първа помощ и евакуация. Но тази екипировка, макар и с високо качество, не може да осигури достатъчна сигурност при работа пряко до фронта на пожара и най-вече – не отговаря на все по-строгите стандарти и изисквания за безопасност.

Цел на настоящия проект е закупуване на определено количество топлозащитни облекла за членовете на екипа, които ще позволят разширяване обсега на пожарогасителните дейности, до които доброволците на УАСО ще бъдат допускани.

Избери, за да помогнеш!

Дари сега

С дебитна или кредитна карта

лв.
  • Visa
  • Verified by Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Secure Code
*

С Райфайзен ОНЛАЙН за клиенти на Райфайзенбанк

лв.

С банков превод

Получател/Титуляр: УАСО

IBAN: BG43BPBI79401037282102

BIC: BPBIBGSF

При банка: Юробанк България

Основание за плащане: Избери, за да помогнеш

С дарителски SMS

Дарете чрез SMS с текст DMS POJARI на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.

  • За абонати по договор с Telenor, Vivacom и A1 цената на 1 sms е 1 лв.
  • За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Истински истории

Линията

Проект: Борба с горските пожари

Пожарът на Мальовица. Може би най-големият пожар в Рила за последите 70-80 години. Планината горя две седмици. Горе работеха стотици хора – пожарникари, горски работници, общински служители, войници. И много планинари.

 

Медийни партньори

Партньори