Инструменти
Еко проекти

Еко проекти

През последните десетилетия, учените все по-често алармират за изменението на климата. Затоплянето на земната повърхност, отделянето на въглероден диоксид и на други парникови газове, са пагубни за Земята. За да дадем своя принос в ограничаването на вредни емисии, ще поставим "зелен акцент" в сфера "Екология" и ще подпомогнем залесяването с подходящи видове култури, както и ще укрепим съществуващата инфраструктура, за достъп до едни от най-предпочитаните природни туристически дестинации.

Избери, за да помогнеш!

Проекти

Климата, гората и децата - да се променяме заедно

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) стопанисва горски територии, попадащи в границите на осем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска област. Общата им площ...

Виж още

По прикразни пътеки

Природата е сътворила достойни за възхищение и наслада места и едно от тях е Шуменското плато. 3 896 ха от него от него са обявени  за защитена територия на 5 февруари 1980 г., за да се съхранят ценните растителни и животински видове, платовидния ландш...

Виж още

Медийни партньори

Партньори