Инструменти

Проекти

„Избери, за да помогнеш“ е уникална по своята същност платформа, която за 13-та поредна година ще събере на едно място общественозначими каузи от областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, и опазването на околната среда. И през 2021 г., пандемията от Covid-19 ни изправи пред редица предизивикателствата във всяка една от посочените сфери, но вярваме, че заедно ще продължим да правим историите по-добри.

Медийни партньори

Партньори