Инструменти

Проекти

„Избери, за да помогнеш“ е уникална по своята същност платформа, която всяка година събира на едно място актуални общественозначими каузи от областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, и опазването на околната среда. В стремежа си максимално бързо да отговори на очакванията на обществото от подкрепа, Райфайзенбанк и нейните служители през 2020 г. ще посветят кампанията на борбата с COVID-19, която ще обхване само сфера ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

Медийни партньори

Партньори