Райфайзенбанк - ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШПътуваща библиотека
Организатор: Сдружение ПЪТУВАЩИТЕ КНИГИ НА СТАРА ЗАГОРАКултурният живот на Стара Загора е богат, но рядко насочен към хората в неравностойно положение и лицата в риск. Те живеят в малки, затворени общества, изолирани от социалния живот. Четенето на книги е доказало своята ефективност върху психичното състояние на тези хора, като прочетените думи имат способността да предизвикват емпатия и пъстра палитра от емоции у тях. Чрез Библиотерапията - наука, която цели да оказва подкрепа чрез литературата, да показва, че читателят не е сам в това, което преживява, да разкрива нови гледни точки, да го мотивира при вземане на трудни решения и да повишава емоционалния му тонус и чрез Арттерапията - едно преживяване в алтернативна действителност, където участникът може да се изрази на безопасно място, да бъде чут и да пренесе позитивния опит от това преживяване в реалния живот, се постига себеизразяване, себепризнаване и повишаване на личната самооценка. Арттерапевтичният процес води до интеграция и преработка на травматичния опит и помага да бъде постигната цялостност на личността. Работата в групата повишава социалният опит, подобрява комуникацията между участниците, навиците в общуването и съпричастността към живота на другите.

Проектът предвижда посещения на „Пътуваща библиотека“ в организации и центрове за хора в неравностойно положение, предоставяне на подходящи книги, издадени на българския книжен пазар; организиране на регулярни срещи за съвместно четене и обсъждане на книги на място с консултант по библиотерапия; организиране на ателиета по арттерапия на място с консултант по арттерапия, по време на които се работи с богат набор от рисувателни и приложни техники и художествени материали.

Целта на проекта е да бъде предизвикан интерес към четенето и литературата у хората в неравностойно положение; да бъдат дарени на библиотеките в „Дом на инвалида – Стара Загора“ и Кризисен център "Самарянска къща"  подходяща съвременна литература; да бъдат изградени навици за четене и способности за изразяване на емоционални състояния чрез изкуство и творчество; да бъде внесено разнообразие в ежедневието им и да видят света по-голям и по-красив.Избери, за да помогнеш!
  • Дарете чрез SMS с текст DMS BIBLIO на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.
  • За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв.
  • За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.


БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ:

Получател/Титуляр: ПЪТУВАЩИТЕ КНИГИ НА СТАРА ЗАГОРА
IBAN:BG48FINV91501016542093
BIC:FINVBGSF
При банка:Първа Инвестиционна Банка
Основание за плащане:Избери, за да помогнеш