Райфайзенбанк - ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШПодпомагане на проектите на фондация Х. Степич, осъществявани в България
Организатор: ФОНДАЦИЯ Х.СТЕПИЧ - Благотворителност за Централна и Източна Европа


Фондация Х. Степич - Благотворителност за Централна и Източна Европа подкрепя децата в неравностойно положение от София, Добрич, Куклен, Баня и Малко Търново; децата-бежанци и техните майки, пострадали от военни действия и пребиваващи на територията на Република България. Над 200 деца ще получат специализирана грижа и ще бъдат предпазени от изоставяне и насилие, както и отпадане от училище. Семейства в риск ще бъдат консултирани, а децата ще получат помощ от педагози, психолози, социални работници и лекар. 

Благодарение на доброволци тютори социализацията на децата в обществото става възможна и са изравнени пропуски в образованието, изучаването на български език и преодоляването на психически травми чрез различни видове терапии.

Деца от крайно бедни семейства получават и обяд в центровете, като активно се работи и със семействата им, за да се наблегне на важността на образованието. Организират се различни извънучебни занимания, които не само разведряват децата в нужда, но ги учат на социални умения и развиват интереса им към четенето.

Избери, за да помогнеш!


БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ:

Получател/Титуляр: Фондация Х. СТЕПИЧ
IBAN:BG82RZBB91551031932902
BIC:RZBBBGSF
При банка:Райфайзенбанк България
Основание за плащане:Избери, за да помогнеш