Райфайзенбанк - ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШХармония за тялото, грижа в лечението!
Организатор: Белодробна болница Бургас


Белодробната болница в Бургас е лечебно заведение за специализирана болнична помощ от културно, историческо и социално значение за гр. Бургас и областта, което затваря цикъла на диагностика, диференциална диагностика и терапевтично поведение в областта на белодробните нозологични единици. Значимостта на респираторната патология за жалост расте в световен мащаб и нерядко води до ограничаване на физическия капацитет и впоследствие до инвалидизация. Редица са факторите за тази прогресия -  силно урбанизираната среда в която живеем, динамиката и ежедневният дистрес, химизацията на производството, нарушено екологично равновесие вследствие на антропогенно въздействие, бедността, тютюнопушенето, нарастваща резистентност към антибактериалната терапия, недостатъчна профилактика, професионалният риск, демографските фактори като застаряване на населението и т.н.

Екипът на болницата е насочил целия си личен и професионален потенциал към стратегическата мисия да подобрява качеството на живот на пациентите и вярва, че хармонията е здраве или поне е прекият път към постигането му. Когато пациентът се лекува в болница, голям дял от времето, прекарано в нея, минава на болничното легло - ключово мястото за преход от страданието към възстановяването. Значимостта на болничната леглова база не е просто статистическа парадигма. Съвременната й материална характеристика води до подобряване дейността на медиците и най- вече има позитивен ефект за намаляване страданието на пациента. Целта на проекта е да бъдат събрани средства за закупуването на болнични легла, за да могат пациентите да се чувстват комфортно, в съчетание с хармонична атмосфера и материално-адаптирана удобна среда.

Избери, за да помогнеш!

  • Дарете чрез SMS с текст DMS BELODROBNI на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори
  • За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 sms е 1 лв.
  • За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС


БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ:

Получател/Титуляр: БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА - Бургас
IBAN:BG07RZBB91551086168310
BIC:RZBBBGSF
При банка:Райфайзенбанк България
Основание за плащане:Избери, за да помогнеш