Свържете се с нас


Райфайзенбанк (България) ЕАД

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

отдел Комуникации, за кампанията Избери, за да помогнеш

e-mail: sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg

тел. за връзка 02/91 985 187