Кампания 2014

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ' 2014": На тази страница са публикувани резултати за събраните средства по време на дарителската кампания от 1775 служители на Групата Райфайзен и даренията от Райфайзенбанк, които възлизат на 208 632 лв. В дарителската кампания "Избери, за да помогнеш' 2014" допълнително бяха дарени и средства от външни дарители, чрез превеждани директно по сметките на организациите средства или направени онлайн, както и дарения чрез дарителски SMS-и за всеки един проект. Външните дарения възлизат общо на 64 751 лева. Общата сума за 27-те проекта, включени в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш' 2014" е 273 383 лева.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Закупуване на анестезиологичен апарат за операционна зала на детска травматология Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 48 892,00 лв. Закупена е апаратура
БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА Администрацията на Президента на Република България 40 593,00 лв.
Автоматизиране на процеса за изследване на новородените СБАЛАГ „Майчин дом”, Национална генетична лаборатория 34 623,00 лв.
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза в малки общини и населени места Център за защита на правата в здравеопазването 17 297,00 лв.
Закупуване на детски ехограф - 4D за нуждите на отделение по Педиатрия МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново 16 549,00 лв.
Закупуване на компресионен апарат за компресионна терапия при оток на горен крайник при рак на млечната жлеза Национален онкологичен медицински център 12 416,00 лв.
"Да ограничим епидемията от хронични бъбречни заболявания" УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 6 847,00 лв.
"Профилактичен скрининг на Остеопорозата" Асоциация на българските акушер-гинеколози 4 125,00 лв.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Домашни грижи за възрастни и болни хора Каритас България 16 013,00 лв.
"За да ме разбираш, когато говоря" – помощ за деца в неравностойно положение с проблеми в речта и общуването SOS Детски селища България 10 590,00 лв.
Създаване на Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм Стъпка за невидимите деца на България 7 753,00 лв.
"Накарай ме да се усмихна" Дневен център за деца с увреждания, с. Асеновец 5 802,00 лв.
Семейство вместо болница за деца от ДМСГД „Света Параскева" Фондация "За Нашите Деца" 5 135,00 лв.
Подобряване на битовите условия в домове за хора с умствена изостаналост Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак 3 881,00 лв.
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич' 2014 Фондация "Х. Степич" 3 840,00 лв.
"Помогни ми да играя в позитивна среда" СНЦ "Довери ми се – Самоков" 2 506,00 лв.
Мобилни услуги на терен за хора с тежки физически увреждания Фондация "Светлина за живот" 1 979,00 лв.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
"Апостола в детските очи" Музей "Васил Левски", гр. Карлово 6 772,00 лв.
"Да подкрепим децата си" Фондация "Ангели от Лим" 5 275,00 лв.
Създаване на мобилно приложение за гласово указание на местоположението за незрящи Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" 4 392,00 лв.
"Спорт за всички" Бадминтон клуб Хасково 2 614,00 лв.
Откриване на Библиотеки на играчките за деца в риск и деца с увреждания в Дневен Център "Къщичката" в Нови пазар, област Шумен Фондация за децата в риск по света 1 138,00 лв.
"Моят живот" - документален театрален спектакъл с участието на актриса с физическо увреждане" Университетски театър към Нов български университет/театър и хора с увреждания 885,00 лв.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Обезопасяване на атрактивен туристически маршрут - Дяволска пътека - с. Борино Сдружение с нестопанска цел "Био-Б-Еко" 2 162,00 лв.
Изграждане на екопътека в Люлин планина Фондация "Зеленика" 1 589,00 лв.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ПРОЕКТИ ПО ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА
Подпомагане на ПУИ „Акад. Тодор Самодумов”, с.Кранево ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ "АКАД. ТОДОР САМОДУМОВ" 4 399,00 лв.
Научи ме да творя и да опознавам света фондация Дечица 3 135,00 лв.
Подкрепи Българска Хранителна Банка - по 1 кг доброта всеки ден Фондация Българска Хранителна Банка 2 181,00 лв.