Кампания 2013

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ' 2013": На тази страница са публикувани резултати за събраните средства по време на дарителската кампания от 2112 служители на Групата Райфайзен и даренията от Райфайзенбанк, които възлизат на 248 049 лв. В дарителската кампания "Избери, за да помогнеш' 2013" допълнително бяха дарени и средства от външни дарители, чрез превеждани директно по сметките на организациите средства или направени онлайн, както и дарения чрез дарителски SMS-и за всеки един проект. Външните дарения възлизат общо на 21 874 лева. Общата сума за 27-те проекта, включени в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш' 2013" е 275 585 лева.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Лечение на деца с множество заболявания Фондация "Помощ за благотворителността в България" 51 986,00 лв. С дарените средства е подмогнато лечението и рехабилитацията на 98 деца с множество увреждания
Помощ за родителите на недоносени бебета и превенция при високорискови деца Фондация "Нашите недоносени деца" 31 263,00 лв. Осъществени са консултации на родители на недоносени деца; проведена е среща по "Неонатология" в гр. Сливен
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването" 23 407,00 лв. Осъществени са безплатни профилактични прегледи на жени от 17 общини
Българската Коледа 2013 Администрация на Президента на Република България 17 400,00 лв. Закупена е медицинска апаратура; подпомогнати са 518 деца, 78 от тях са с вродена глухота и имплантирана кохлеарна система
Програма "Артон" за изкуство и душевно възстановяване на пациенти с онкологични заболявания Фондация "Артон България" 17 064,00 лв. Събраните средства са използвани за закупуване на художествени материали, хигиенни материали и материална база, за провеждането на арт-терапиите на децата
Създаване на рехабилитационен център за хора с множествена склероза Асоциация на хората с множествена склероза 13 337,00 лв. Закупена е необходимата апаратура, обучен е за работа с нея лекар - невролог и са отпечатани книжки с упражнения за пациенти с МС
"Направи добро - безплатни очни прегледи за деца до 10 годишна възраст" УМБАЛ "Александровска" ЕАД 12 394,00 лв. Прегледани са 2950 деца, дарени са 196 чифта очила
Дни на доброволното четене Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания 2 922,00 лв. Закупени са материали и лаптоп, за организацията и провеждането на Дните на доброволното четене

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора КАРИТАС България 14 850,00 лв. Предоставени са професионални здрави и социални грижи в домашна среда на 327 възрастни, болни и самотни хора, през месеците януари, февруари и март на 2014 г.
Проект "Майчина прегръдка" - да помогнем на новородени с увреждания да останат в семейството си Фондация "За нашите деца" 11 665,00 лв. Проведени са консултации на родители; осъществени са рехабилитации на деца с увреждания
Малък семеен дом за деца, изоставени и преживели насилие Фондация "АГАПЕДИЯ - България" 7 283,00 лв. Дарените средства са използвани за покриването на месечни разходи на дома, карти за градски транспорт, учебници и извънкласни занимания, лекарства, дрехи и обувки
Дневен център "Св. Мина" - за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания Асоциация "И нас ни има" 6 721,00 лв. Дарението е използвано за покриване на текущи разходи на Дневния център, за гориво за микробуса, превозващ девойките и младежите, за провеждането на трудова и арт-терапия
"На училище без страх" SOS Детски селища България 5 526,00 лв. Осъществен е проекта "На училище без страх", като е проведена групова работа с деца в начална училищна възраст
"Бъдеще и надежда" - защитени жилища за младежи, напускащи социални институции Фондация "Звезда на надеждата" 4 524,00 лв. С дарените средства Фондацията плаща наем на апартаментите, в които живеят младежите; закупена е храна за момчетата и момичетата, които пребивават в защитените жилища; покрити са разходи за отопление
"Детство без насилие" Фондация П.У.Л.С. 3 714,00 лв. Проведени са редица консултации на жени, мъже и деца, претърпели насилие
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич Фондация "Х. Степич" 1 403,00 лв. С дарените средства са покрити текущи разходи на Дневния център

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
Стипендиантска програма "Готови за успех" Фондация СИРАК 6 213,00 лв. С дарените средства за отпуснати стипендии на младежи, израснали в Домове за деца, лишени от родителска грижа
"Подай ръка на дете в беда" Сдружение "РЕ-АКТ" 4 673,00 лв. С дарената сума са организирани квалификационни курсове, с цел придобиване на професионални умения и реинтеграция на младежите от интерната в обществото
"Да върнем децата в библиотеката" Общинска библиотека - Карлово 3 113,00 лв. С дарените средства е ремонтирана библиотеката и е закупена нова детска литература
Подкрепа за професионално развитие на младежи от институциите Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО" 1 770,00 лв.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Пази реката! Тя е наша! Народно читалище "Съзнание - 1927", с. Долни Вадин 2 580,00 лв. Организирана е акцията за почистване поречието на р. Дунав;закупени са чували, ръкавици; монтирани са кошчета за боклук

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ПРОЕКТИ ПО ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА
Подпомагане на Дом за сираци "Св. Николай" Дом за сираци "Св. Николай", с. Нови хан 13 641,00 лв.
Закупуване на апарат за хемодиализа МБАЛ “Д-Р Иван Селимински”, гр. Сливен 8 165,00 лв. Закупен е апарат за хемодиализа
Подпомагане на Фондация "Грижи за деца с увреждания" Фондация "Грижи за деца с увреждания",гр. Габрово 3 454,00 лв. Закупен е стълбищен робот за децата с двигателни увреждания
С децата в клубчето Фондация Дечица 3 079,00 лв. С дарените средства е платен наем на клуба, където се събират дечицата и е заплатено на психолог за работа с тях
Закупуване на пеп маски за пациенти с "Муковисцидоза" Асоциация "Муковисцидоза" 2 522,00 лв.
Ремонтни дейности и саниране на крилото с тежки случаи в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак 915,00 лв. С дарените средства за закупени строителни материали и са извършени ремонтни дейности