Кампания 2010

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ 2010": На тази страница са публикувани окончателните резултати за събраните средства по време на дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 2010. Бяха събрани общо 409 140,47 лева от Райфайзенбанк и нейните служители, от външни лица, направили дарение с превод по банкова сметка на организациите и чрез изпращане на дарителски SMS. 21 454,00 лева от посочената сума са дарени по проекти, които служителите на Райфайзенбанк имаха възможността да предложат и които първоначално не бяха включени в основния списък с инициативи.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Грижа за деца с детска церебрална парализа Фондация помощ за благотворителността в България (Група за реформа в услугите за деца с детска церебрална парализа) 79 094,41 лв. През 2011г. бяха разгледани молбите 75 деца, страдащи от детска церебрална парализа и са изплатени 69 784.77 лв. До края на годината решение очакват повече от 30 деца.
Закупуване на апарати за венозни вливания УСБАЛ ПЕДИАТРИЯ (Университетска специализирана болница за активно лечение по педиатрия) 65 572,56 лв. С набраните средства са закупени апарати за венозни вливания (инфузомати и перфузори) за всички клиники и отделения в болницата.
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза Национален онкологичен медицински център (НОМЦ) 51 379,00 лв. През 2011 г., за периода 10.10.2011 - 04.11.2011, бяха проведени мамографски изследвания на 1040 жени от пет общини.
Закупуване на апарат за плазмафереза Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна (ИСУЛ) 27 667,00 лв. С набраните средства беше закупена нова апаратура за плазмафереза, която ще подпомогне навременното и пълноценно лечение в Клиниката по нефрология.
Българската Коледа АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 25 994,00 лв. С набраните средства от кампанията "Избери, за да помогнеш" 2010, Българската Коледа подпомогна лечението на 21 деца. Вижте списък на децата в приложения отчет.
Закупуване на специализирани инвалидни столове за обслужване на тежко болни пациенти Военно-медицинска академия (ВМА) 5 628,00 лв. Набраните средства са изразходвани по предназначение.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
“Заведи ме на детска градина" SOS Детски селища България 17 159,00 лв. Определените средства за подкрепа на Центъра за семейно консултиране и подкрепа - Габрово вече са усвоени. До края на 2011г. предстои да бъдат усвоени и средствата за Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Радомир и Велико Търново.
Програма “Домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора” Сдружение Каритас 13 332,00 лв. Събраните средства от кампанията “Избери, за да помогнеш” 2010 направиха възможно предоставянето на домашна грижа, според индивидуалните потребности и нужди за периода януари – март 2011 г. на възрастни и болни хора от над 10 населени места.
"Истинско детство за деца в риск" Фондация “За нашите деца” 9 468,00 лв. С набраните средства бяха организирани социализиращи мероприятия за деца от дома за медико-социални грижи "Св. София" и деца от приемни семейства още ...
Подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР Министерство на вътрешните работи (МВР) 5 412,00 лв. Събраните средства са преведени през месец април по лични сметки на 14 деца за подпомагане на техните абитуриентските балове.
Закупуване на аудиометър за измерване на слуха при сляпо-глухи Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 5 221,00 лв. Със събраните средства беше закупено необходимото оборудване и бяха покрити съпътстващите разходи за инсталация и обучения.
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ” 5 106,00 лв. Предстои качване
В подкрепа на децата на военнослужещи от Българската армия, загинали при изпълнение на служебния си дълг Министерството на отбраната 2 325,00 лв. Събраните средства бяха използвани за изплащане на редовната месечна помощ на децата а месец януари 2011 г.
Обяд за хората от клуб “Сребърна есен” Благотворително дружество „Донка Паприкова” (хоспис “Милосърдие”) 1 461,00 лв. Със събраните средства бяха закупени продукти за приготвянето на два обяда в клуба и раздаване на хранителни пакети за домашно ползване.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
Стипендии “Готови за успех” за ученици и студенти без родители Фондация Сирак (ФПББ) 17 928,50 лв. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати финансово ученици и студенти, лишени от родителска грижа за учебната 2011/2012г.
Отпечатване на детски книги на брайл Национално читалище “Луи Брайл 1928” 17 222,00 лв. Благодарение на средствата, набрани от кампанията, читалището даде възможност на незрящите деца в България да могат да прочетат на брайлов шрифт над 20 книги в 300 тома. Можете да видите заглавията в приложения отчет.
Лятна театрална академия за деца в риск – с. Широка Лъка Фондация за култура “Ден Гри - Х” 1 637,00 лв. Със събраните средства в рамките на кампанията бяха закупени гримове, шапки, платове и аксесоари за целите на творческите изяви на децата от Лятната театрална академия в с. Широка Лъка

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Закупуване на клетки/ изграждане на посетителски кът Спасителен център за диви животни 16 455,00 лв. Информацията е публикувана на официалната страница на Спасителния център http://www.greenbalkans-wrbc.org
Изграждане на екопътека “По следите на Рилския ревен и Рилската иглика” Природен парк “Рилски манастир” 10 231,00 лв. Със средствата от кампанията е извършена пълна маркировка на екопътеката, изградени са над 20 информационни табла за рилския ревен и рилската иглика, поставени са стрелки за посоката и пейки, както и 4 къта за отдих ...
Изграждане на екопътека и стълби за достъп до скалните манастири в природен парк “Шуменско плато” Природен парк “Шуменско плато” 9 414,00 лв. Със събраните средства беше финансирано изграждането на екопътека и стълби за достъп към скалните манастири в Природен парк Шуменско плато, в рамките на благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш” 2010 г.