Кампания 2009

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ 2009": По време на кампанията "Избери, за да помогнеш" 2009 бяха събрани общо 368 545, 31 лева от Райфайзенбанк и нейните служители, Dir.bg и нейните служители, както и от средства на външни дарители. Служителите на Райфайзенбанк имаха възможност да добавят и проекти, които първоначално не бяха включени в основния списък с инициативи, като по този начин бяха събрани 13 396,11 лева. Продължава набирането на средства по проектите от кампания "Избери, за да помогнеш" 2010!

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Лечение на деца с онкохематологични заболявания Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания 66 519,00 лв. Със средства от кампанията бяха закупени 13 апарата за венозни вливания – 7 инфузомата и 6 перфузора
Клиниката по детски болести и детска кардиология Клиника по Детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница 64 867,68 лв. Съвременен ехокардиограф за диагностика на деца със сърдечно-съдови заболявания, на стойност 60 000 лв., бе закупен със средства от дарителската кампания «Избери, за да помогнеш»
Българската Коледа По инициатива и под патронажа на президента Георги Първанов 47 268,00 лв. Със събраните в рамките на кампанията средства бяха закупени медикаменти за 30 деца с диагноза "нефрологичен синдром" и за лечение на 2 деца с диагноза "юношески ревматоиден артрит"
Кампания за подкрепа на Държавен фонд "Асистирана репродукция" Държавен фонд "Асистирана репродукция" 41 034,90 лв. С дарените средства беше извършено авансовото плащане за процедурите ин-витро на 21 жени. От съображения за конфиденциалност, имената на жените не могат да бъдат публикувани.
Закупуване на апарат за механична вентилация Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" – СБАЛББ 15 123,00 лв. Събраните средства не бяха достатъчни за закупуване на апарат за механична вентилация. Поради необходимостта от подмяна на амортизирани и негодни за употреба реанимационни легла в интензивното отделение на Клиниката по спешна и интензивна терапия, беше взето решение дарените средства от кампанията да бъдат пренасочени за закупуване на болнични легла.
Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания Асоциация на пациенти с онкологични заболявания /АПОЗ/ 12 986,00 лв. Средствата бяха изразходвани за обучение на специализирани екипи и пациенти доброволци, мобилни консултации и закупуване на оборудване в рамките на проекта "Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания"
Да събудим хората в будна кома Столична община - дирекция „Социални дейности” 10 636,00 лв. Дарените към момента средства не са усвоени, поради това, че кампанията на Столична община за събиране на средства за изграждане на Център за лечение и рехабилитация продължава.
Психотерапевтична помощ за пациентите с бъбречни заболявания Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания 4 121,00 лв. Предоставените в рамките на кампанията средства са недостатъчни за стартиране на проекта за психотерапевтична помощ на пациенти с бъбречни заболявания и са пренасочени към нов проект за профилактични прегледи на деца от "Домове за деца лишени... Виж отчет
Намаляване броя на изоставените деца с лицеви аномалии Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА 3 469,00 лв. Събраните средства са предвидени за ремонт в Отделението по пластична краниофациална хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив, който ще бъде извършен през лятото на 2010г

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Дневен помощен център за деца в нужда в гр. Добрич Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ 10 719,30 лв. Част от издръжката на Центъра в гр. Добрич за тази година е осигурена със средствата от дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2009 г. и в партньорство с фондация “Х.Степич – Благотворителност за ЦИЕ”.
Дом за сираци св. Николай в с. Нови хан Дом за сираци "Свети Николай" 9 625,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха изразходвани за закупуване на вятърно-соларна система за нуждите на дома.
Шанс да останеш в своето семейство SOS Детски селища, България 7 677,00 лв. Даренията са предназначени за материална подкрепа на изпаднали в остра финансова криза деца и семейства - клиенти на Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, В. Търново, Габрово и Радомир.
Създаване на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив Фондация "И аз мога" за подпомагане на деца с увреждания 6 105,00 лв. Дарените средства от кампанията "Избери, за да помогнеш" са предназначени за създаването на Център за нуждите на деца с аутизъм в гр. Пловдив
Благотворителна кампания в подкрепа на децата на инвалидизираните или загиналите полицаи и пожарникари от системата на МВР Министерство на вътрешните работи 5 300,00 лв. Дарените средства бяха използвани за Великденската благотворителна кампания на 2010г. за подпомагане децата на загинали и пострадали служители от МВР.
Кучето водач – стопанин и приятел Фондация "Очи на четири лапи" 4 997,00 лв. Събраната сума осигури храна на 6 млади голдън ретривъра, включени към програмата за социализация към училището за кучета водачи на слепи.
Спаси бебе от изоставяне Фондация "За Нашите Деца" 3 819,00 лв. Събраните средства бяха използвани за колички за дома за бебета "Света София", материали за работа с деца, както и за семейни помощи за деца в рамките на програмата "Не ме изоставяй".
Дом за възрастни хора с психически разстройства, с. Пастра Фондация Конкордия България 2 890,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха изразходвани за ремонтни дейности на Дома за възрастни хора с психически разстройства.
Спешна помощ за жени и деца преживели домашно насилие Фондация „Асоциация Анимус” 2 420,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха използвани за ремонт на временен дом и на помещението, в което ще се развива благотворителната програма за жени преживели домашно насилие и за такса смет на временното убежище.
Социален център за младежи в затруднено положение, гр. София Фондация Конкордия България 2 170,00 лв. Дарените средства бяха използвани за медицински разходи и разходи за стоматологични услуги на младежите и децата от социален и младежки център 'Св. Константин".
Център за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие Фондация “Асоциация Анимус” 2 155,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха използвани за ремонт на временен дом и на помещението, в което ще се развива благотворителната програма за жени преживели домашно насилие и за такса смет на временното убежище.
Закупуване на аудиометър за измерване на слуха при сляпо-глухи Национална асоциация на сляпо-глухите в България 1 743,00 лв. Дарените средства не са усвоени, тъй като събраната към момента сума не е достатъчна за закупуване на аудиометъра. Организаторите продължават да търсят дарения и се надяват до 30.11.2010г апаратът да бъде закупен. Очаквайте резултатите от кампания 2010.
Дом за възрастни хора с деменция и Дневен център за пациенти болест на Алцхаймер УМБАЛ "Александровска" 1 555,55 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха използвани за закупуване на оборудване за нуждите на центъра - автомат за гореща и студена вода, автоматична пералня, съдомиялна, прахосмукачка и др.
Създаване и развитие на Дневен център за долекуване и рехабилитация на деца и юноши с психични разстройства - "Свети Никола" УМБАЛ "Александровска" 1 400,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха изразходвани за закупуване на компютърна система за центъра.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
Готови за успех - стипендии за деца сираци и полусираци Фондация "Помощ за благотворителността в България" 8 620,00 лв. Събраните дарения ще бъдат включени в кампанията за набиране на средства за стипендии за учебната 2010 г./2011г.
Средновековна манастирска църква "Св. Арахангел Михаил" гр. Трън - аварийни работи Министерство на културата 1 955,00 лв. Събраните средства в рамките на кампанията не могат да бъдат усвоени от проекта, в резултат на което Министерството на културата взе решение, неусвоения размер на дарението да бъде пренасочен за финансиране на консервационно-реставрационните работи по стенописите на църква “Св. Георги Метошки”, гр. Асеновград.
Църква "Св. Георги Метошки" Асеновград - реставрация на стенописи Министерство на културата 1 643,00 лв. Събраните средства в рамките на кампанията предстои да бъдат изразходвани от Министерството на културата за финансиране на консервационно-реставрационните работи по стенописите на църква “Св. Георги Метошки”, гр. Асеновград.
Национален литературен музей – Изграждане на нова постоянна документална експозиция на къща музей „Никола Вапцаров” – София Министерство на културата 1 305,00 лв. Средствата събрани в рамките на кампанията бяха използвани за наложителна реставрация на оригиналните мебели и вещи, помещаващи се в битовата експозиция на къща музей "Никола Вапцаров"
Закупуване на климатична техника за Тракийската гробница със стенописи, с. Александрово, общ. Хасково Министерство на културата 1 275,00 лв. Събраните средства в рамките на кампанията не могат да бъдат усвоени от проекта, в резултат на което Министерството на културата взе решение, неусвоения размер на дарението да бъде пренасочен за финансиране на консервационно-реставрационните работи по стенописите на църква “Св. Георги Метошки”, гр. Асеновград.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Спасителен център за диви животни Зелени Балкани 11 751,00 лв. Средствата ще бъдат изразходвани за подобряване условията на живот на над хилядата пациенти, постъпващи годишно в Спасителния център и по-конкретно за изграждането и оборудването нова и по-модерна зала за подготовка на... Виж отчета