Представяне

Дарителската кампания на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ стартира през 2009 г. и продължава и до днес. Инициирахме я, защото сме уверени, че можем да помогнем на хора в трудно положение и да подкрепим стойностни и общественозначими проекти.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ е част от политиката за Корпоративна Социална Отговорност на Райфайзенбанк. Кампанията има за цел да подпомогне благотворителни инициативи в четири основни категории:
Основната идея  на кампанията е да ангажираме служителите на Групата Райфайзен в България в благотворителните инициативи на банката, като им предоставим реална възможност да участват директно в дарителския процес.

От тази година, с цел стимулиране дарителството сред служителите и пропорционално разпределяне на бюджета за Корпоративна Социална Отговорност на банката спрямо служителските дарения, се въвежда нов регламент за допълнителна подкрепа към дарената сума от служител, както следва:
1. Райфайзенбанк ще подкрепя със сумата от 100 лв дарилите 10 лв и повече по проект
2. Райфайзенбанк ще подкрепя със сумата от 50 лв дарилите от 5 до 9,99 лв по проект
3. Райфайзенбанк ще подкрепя със сумата от 20 лв, дарилите от 1 до 4,99 лв по проект
Всеки един служител може да предложи и да дари средствата, ако желае, и за друга избрана от него инициатива извън списъка, предложен от Райфайзенбанк, стига да отговаря на условията на Политиката за дарения на Райфайзенбанк. Изборът на проекти е подчинен на набор от ясно дефинирани критерии.
 
ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ не е предназначена само за служители на Групата Райфайзен  - своето дарение може да направи всеки съпричастен към предложените каузи.