Успехи досега

До този момент Дарителската инициатива на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ е подкрепила 233 проекта с над 2.7 млн. лева в помощ на болни деца, възрастни хора, хора в неравностойно положение, култура, образование и опазване на околната среда.
 
Дарените средства само от Райфайзенбанк и нейните служители възлизат на повече от 2.0 млн. лева.

Резултатите за всички проекти, включени в дарителската кампания до момента, са качени в секция http://www.izberi.rbb.bg/campaign-results