Награди

От своя старт през 2009 г. кампанията "Избери, за да помогнеш" е спечелила множество награди за благотворителност:

2017:
 • Първа награда в категорията "Инвеститор в обществото", Годишни награди отговорен бизнес 2017 (Български Форум на Бизнес Лидерите)
 • Най-добро дългогодишно корпоративно партньорство - SOS Детски селища България

2016:
 • Втора награда в категорията "Инвеститор в обществото", Годишни награди за отговорен бизнес 2015 (Български Форум на Бизнес Лидерите)
 • "Най-щедър дарител 2016 г." - Български дарителски форум
_______________________________________________________________
2015:
 • Отличие за "Най-добър корпоративен партньор" от SOS Детски селища България заради дългогодишната подкрепа на Райфайзенбанк
 • Награда "Най-добра дарителска програма" 2015 г. за  кампанията "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк (Български дарителски форум)
______________________________________________________________________
2014:
 • Награда "Най-прозрачна дарителска програма" за дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк (Български дарителски форум)
_______________________________________________________________________
2013:
 • Вторo място в категорията "Инвеститор в обществото", Годишни награди за отговорен бизнес 2013 - Български форум на бизнес лидерите
 • "Най-щедър дарител”- Български дарителски форум

2012:
 • "Най-добра дарителска програма 2012 г." -  Български дарителски форум
 • 2-ро място в конкурса "PR Приз 2012" в категорията "Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора"
 • Награда "Заедно" за най-добра кампания 2012 г.  - Фондация Работилница за граждански инициативи

2011:
 • "Инвеститор в обществото 2011 г." - Български форум на бизнес лидерите

2010:
 • "Инвеститор в обществото 2010 г." - Български форум на бизнес лидерите
 • Награда "ENGAGE 2010 г." - Международен форум на бизнес лидерите
 • "Най-щедър дарител 2010 г." - Български дарителски форум
 • "Стимулиране на дарителството 2010 г." - Фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията"


2009:
 • "Най-прозрачна дарителска програма за 2009 г." - Български дарителски форум
 • Приз за благотворителност "Достойните българи" на Председателя на УС на Райфайзенбанк Момчил Андреев