Критерии за избор

Райфайзенбанк прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската  кампания ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ:
  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда
  • Висока обществена значимост и устойчивост на проекта
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства
  • Проектът трябва да отговаря на Принципите за подкрепа на проекти, спонсорства и дарения, постъпили в Райфайзенбанк (България) ЕАД и дъщерните й дружества, както и на изискванията, заложени във вътрешните групови процедури. За повече информация https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/korporativna-socialna-otgovornost/principi/
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.
Всеки от Вас може  да се включи в дарителската инициатива, като избере своята лична благотворителна кауза от ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ, която да подкрепи. Дарените средства постъпват директно по сметката на организацията или институцията, чийто проект подкрепяте.

За да предложите проект за включване в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 2018, моля да попълните и изпратите до 1 август 2018 г. на посочения имейл за контакт следната Форма за кандидатстване